Arkiv

Nyheter i kategori Funktionsnedsättning

Hösten 2018 genomfördes en brukarundersökning för daglig verksamhet inom Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg. Undersökningen är nationell och…

Personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kommer att få en…

Just nu finns det ett stort behov, utifrån brukarnas önskemål, av fler manliga kontaktpersoner till ungdomar och vuxna i varierande…