Arkiv

Nyheter i kategori Funktionsnedsättning

Vård & Omsorgs dagliga verksamhet finns idag på fyra olika platser i Lidköping (Mellbygatan, Kinnegatan, Rörstrand och Tornväktaren) och ger…

Just nu finns ett stort behov av kontaktpersoner för ungdomar med olika funktionsnedsättningar – fysiska, psykiska och/eller intellektuella. Många av…

Hösten 2018 genomfördes en brukarundersökning för daglig verksamhet inom Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg. Undersökningen är nationell och…

Personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kommer att få en…