Arkiv

Nyheter i kategori Funktionsnedsättning

Just nu finns det ett stort behov, utifrån brukarnas önskemål, av fler manliga kontaktpersoner till ungdomar och vuxna i varierande…

Hösten 2018 genomfördes en brukarundersökning för daglig verksamhet inom Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg. Undersökningen är nationell och…

Personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kommer att få en…