Arkiv

Nyheter i kategori Trafik och Gator

Det var enkelt att byta ut bilresorna mot buss. Därför sålde bussmiljönären Simon bilen halvvägs genom projektet. Mindre stress är…

En första stickprovsmätning sen nya väg 44 öppnades är nu genomförd. Resultatet är positivt, dock inte statistiskt säkerställt då det…

Nu närmar sig snön och kylan. När vinterberedskapen aktiveras övervakar vi väder och gator dygnet runt för att kunna sätta…