Arkiv

Nyheter i kategori Trafik och Gator

Nu har vägbyggnationen gått in i slutskedet med beläggningsarbeten och finputs. Planerad tid för öppning av färdig väg är , enligt…

Med anledning av förra veckans trafikstockning vid Kartåsens industriområde aktualiserades områdets situation gällande trafiken än en gång. Från kommunens håll…

I och med arbetet med detaljplanen för kvarteret Hämplingen – öster om Wennerbergsbron – har en geoteknisk utredning utförts. Den…