Användarmanual för redaktörer på lidkoping.se

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här finns stöd och hjälp för dig som jobbar med vårt publiceringsverktyg.

Kommunikationsenheten sköter puffar på startsidan, kopplingar till e-tjänster och skapar snabb-/kortadresser. Vi hjälper dig gärna, men glöm inte att läsa i manualen först. Läs också Att skriva för webben innan du sätter igång.

Allmänna riktlinjer

Startsidans puffar

På startsidan har vi tre så kallade puffar. De är reserverade för händelser eller sidor med lång livslängd och mycket stort informationsvärde. Kommunikationsenheten bestämmer vad som ska puffas.

Startsidans klistrade nyheter

Som ett komplement till startsidans puffar kan vi klistra nyheter på startsidan. Det innebär att nyheten alltid ligger först. Huvudregeln är att vi inte klistrar nyheter. Nyheter som har längre livslängd och ett stort informationsvärde kan klistras. Det är Kommunikationsenheten som bestämmer vilka nyheter som klistras.

Bilder, filer, filmer

Det är bättre att inte ha någon bild än att ha en dålig bild.

Alla bilder ska vara stora och högupplösta. Det betyder att de ska vara minst 1000 pixlar breda. Infoga bilder via knappen Lägg till media över texteditorn. Utvald bild läggs till från rutan Utvald bild i högerspalten.

Använd liggande bildformat för utvalda bilder.

Döpa bilder och filer

Det är mycket viktigt att döpa bilder och filer konsekvent och smart eftersom det inte finns någon mappstruktur i WordPress. Tänk på att ge din bild eller fil ett specifikt namn. Det kan till exempel finnas många bilder som föreställer en skola, skriv därför vilken skola den visar. Tänk på att om du ändrar egenskaper på en bild som du infogar på din sida kommer bildens egenskaper att ändras på alla sidor där den visas.
Detaljer för bild i WordPress

Några exempel på titeltexter på bilder och dokument:
Leningsarbete Lidköping elnät

”Service på elnätet i Lidköpings kommun”

”Autogiroanmälan Elnät”

Utvald bild

Den utvalda bilden visas under ingressen, som nyhetsbild på nyhetssidor/startsidor, i söklistor och i kartor. Den läggs till från rutan Utvald bild i högerspalten.

Bildgalleri

Som standard visas alla bilder som du använder på sidan även i ett bildgalleri i högerkolumnen. Ungefär samma sak gäller för alla pdf:er du lägger in på sidan. De visas under rubriken bilagor.

Bildgalleri och bilagor i WordPress

Om du inte vill att bilder och pdf:er ska synas i högerkolumnen måste du kryssa i det när du laddar upp filen.

Dölj bild i galleri

Alternativtext

Ställ dig frågorna:

 1. Försvinner väsentlig information från sidan om bilden inte visas?
 2. Om jag skulle läsa upp sidan för någon per telefon, skulle jag beskriva bilden när jag kommer till den?

Om svaret är ja är bilden betydelsebärande och måste ha en alternativtext. Om bilden innehåller text ska den texten finnas med i/utgöra alternativtexten. Tumregeln är 8-80 tecken. Aldrig över 150 tecken. Skriv inte ”bild av …”.

Film från Youtube

Ladda upp din film på kommunens Youtube-konto. Klicka på Dela, välja Bädda in och kopiera koden som visas. Tänk på att du måste vara i WordPress text-läge när du klistrar in koden.

Bädda in film från Youtube

Formulär/anmälan/enkät

För att skapa ett formulär använder du verktyget Formulär som finns i WordPress vänstermeny. För vissa av våra redaktörer har det varit problem med den här funktionen i Internet Explorer. Testa Chrome om du märker att det inte fungerar.

Skapa ett formulär i WordPress

 1. Inledande text, till exempel en förklaring, till ditt formulär. Visas under formulärets rubrik.
 2. Här finns de element som du använder för att bygga upp ditt formulär. Dra dem till ytan bredvid för att infoga i formuläret. När du har gjort det kan du ställa in alternativen.
  • Meddelande: Kan användas för rubriker till flervalsfrågor eller för information mellan frågor eller fält.
  • Kort text: En liten textruta, lämplig för till exempel namn, e-post och telefonnummer.
  • Lång text: När besökaren behöver skriva en längre text.
  • Alternativ: För flervalsfrågor.
  • Fil: Välj om det ska gå att ladda upp filer.
 3. Fyll i vem som ska ta emot formulärsvaren.
 4. Kopiera shortcoden och klistra in på den sida där du vill använda formuläret.

Kartor

På alla sidor är det möjligt att lägga till en karta med en eller flera punkter. Beroende på sidmall blir kartan olika stor.

Gör så här

 1. Fyll i namn och adress till kartpunkten. Detta är det som visas för användaren.
 2. Skriv in gatuadress och postadress och tryck på Sök. Om adressen är korrekt så dyker det upp en koordinat.
 3. Tryck på knappen + Lägg till om du vill ha flera kartpunkter i samma karta.
 4. Uppdatera sidan.

Lägg-till-geografisk-plats

Karta på webben

Kontaktuppgifter

Grundprincipen som gäller är ”en väg in”. Vi ska ha så få personliga kontaktuppgifter som möjligt på lidkoping.se.

Kontaktuppgifter ska finnas till:

 • funktioner, inte personer
 • chefer med mycket kundkontakter (rektorer)
 • politiker
 • journummer utanför kontaktcentrets öppettider
 • verksamheter som har öppet utanför kontaktcentrets öppettider som till exempel Sockerbrukets Ungdomsverksamhet, Vänermuseet, Seniorcenter, badhus, biblioteket med flera

Under rubriken Kopplade kontaktpersoner ska du trycka på + för att koppla lämplig kontakt till sidan. Titel och namn kommer att visas under rubriken Kontakta oss.

Prata med Kommunikationsenheten om du vill lägga till en kontaktperson som inte finns i databasen.

Nyheter

Klicka på Nyheter > Skapa nyhet i vänstermenyn. Välj den kategori som nyheten hör till.

Tidsstyra nyheter

Om du vill tidsstyra när nyheten ska visas använder du rutan Bäst före-datum i högerspalten. För att kunna välja datum måste du först publicera nyheten. Då kommer alternativen fram.

Nyhetsbild

Lägg till en utvald bild. Den kommer visas på nyhetssidor, startsidor och i sökresultat. Om det behövs kan du även lägga till fler bilder genom knappen Lägg till media.

Sidor

Ny sida, publicera och uppdatera sida

I sidträdet syns hela webbplatsens struktur och alla sidor. Navigera dig fram med hjälp av plus- och minus-symbolerna till vänster om sidornas namn i trädet. Plustecknet till höger om sidans namn lägger till en undersida. I rutan Publicera i högerspalten sparar du ditt utkast och publicerar sidan. Här finns även en knapp för att förhandsgranska ändringar. Om du vill tidsstyra när sidan ska visas använder du rutan Bäst före-datum i samma spalt.

Placera sidan i strukturen/Flytta en sida

När du skapar en sida från Sidträdet får den automatiskt en så kallad överordnad. Den överordnade styr var i strukturen sidan visas. Välj en annan sida som överordnad för att flytta på din sida.

Meta

Här skriver du in nyckelord från sidans innehåll. Tänk också på att skriva synonymer som du tror att besökaren använder för att hitta sidan. Skriv max sex nyckelord. Exempel: Handlar sidan om förskola kan du skriva både förskola och dagis.

Kopplade sidor och sidor som kopplar hit

Under kopplade sidor lägger du till de sidor som ska länkas till den sida du redigerar och hamna under rubriken ”Se även”. Exempel: På en sida om Barn- och skolnämnden är sidan Styrelser och nämnder kopplad. Om du vill att din sida ska finnas under rubriken ”Se även” på flera sidor kan du ta söka fram de sidorna under Sidor som kopplar hit. Det går snabbare än att gå in på respektive sida och koppla därifrån.

Geografisk plats

 1. Tryck på knappen + Lägg till.
 2. Titel: Texten som visas när man klickar på kartpunkten i kartan. Skriv till exempel: Badhuset
 3. Skriv in adress eller koordinater.
 4. Tryck på knappen + Lägg till för att lägga till fler kartpunkter i samma karta.

Externa länkar

Externa länkar visas i högerspalten på den färdiga sidan, under rubriken ”Se även”. Du behöver endast skriva adress och namn. Länkar ska aldrig öppnas i nya fönster.

Kopplade kontaktpersoner

Se fliken ”Kontaktuppgifter”.

Tabeller

För att skapa en tabell använder du verktyget TablePress som finns i WordPress vänstermeny.

Ge din tabell ett vettigt namn och välj hur många kolumner och rader den ska ha.

Under rubriken Table Options kan du välja om den första och sista raden ska markeras och om tabellens namn ska visas.

Text

Läs vår guide Att skriva för webben för tips och råd kring innehållet.

När du jobbar med dina texter ska du alltid vara i fliken Visuell.

Visuellt läge i WordPress

Klistra in text och skriva text

Om du vill klistra in text från ett annat program ska du använd knappen Klistra in som text (nummer 2 på bilden). Då försvinner eventuella formateringar från programmen. För att se knappen kan du behöva Visa utökad verktygsrad (nummer 1 på bilden).

utökad-verktygsrad1

Rubriker

Använd formateringen Rubrik 2, Rubrik 3, Rubrik 4 till din text. Välj inte en annan rubrikstorlek bara för att det ser snyggare ut utan följ textens disposition.

I flikar ska Rubrik 3 och Rubrik 4 användas eftersom flikens namn blir Rubrik 2.

Ingress

I ingressen ska besökaren hitta svaren på frågorna när, var och hur. Det första stycket text på sidan blir automatiskt formaterat som ingress. Du avslutar ingressen med ett enterslag. Tre meningar är lagom.

Brödtext

I brödtexten ska formatet Stycke användas. Du hittar format i texteditorn.

Validera text

För att kunna använda Validera text direkt i WordPress måste du i dagsläget använda en annan webbläsare än Internet Explorer. Vi rekommenderar Chrome.

Tryck på knappen Valideratext för att få hjälp med textens läsbarhet. På grund av en bugg i Validera text drar verktyget ihop rubriker med text när det gör sin analys. Det förstår inte var en rubrik tar slut och en mening börjar.

Sträva efter att din text ska hålla sig inom läsbarhetsvärde (LIX) 30-45.

Länkar i text

Markera din text och använd knappen Infoga länk. Skriv in URL eller länka till befintligt innehåll. Länkar ska aldrig öppnas i nya fönster. Du behöver inte skriva in någon länktitel eftersom vi skriver självförklarande länktexter – inte bara ”Läs mer”, ”Klicka här” eller liknande. Bra länktext: ”Läs mer om sophanteringen i Lidköpings kommun”.

Skriv aldrig e-postadresser eller adresser till webbsidor i texten utan att länka dem!

E-postadresser i text

För att lägga till en e-postadress i löpande text använder du samma knapp som till en vanlig länk. Istället för URL skriver du mailto: och därefter adressen. Det är för att webbläsaren ska förstå att det är en adress och inte en sida.

Lägg till e-post i WordPress

Startsidans puffar

På startsidan har vi tre så kallade puffar. De är reserverade för händelser eller sidor med lång livslängd och mycket stort informationsvärde. Kommunikationsenheten bestämmer vad som ska puffas.

Startsidans klistrade nyheter

Som ett komplement till startsidans puffar kan vi klistra nyheter på startsidan. Det innebär att nyheten alltid ligger först. Huvudregeln är att vi inte klistrar nyheter. Nyheter som har längre livslängd och ett stort informationsvärde kan klistras. Det är Kommunikationsenheten som bestämmer vilka nyheter som klistras.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan