Att skriva för webben

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vem skriver du för? Tänk på vem som ska läsa texten.

 • Tänk dig in i mottagarens perspektiv.
 • Skapa ett innehåll som är luftigt och lättläst, och där det viktigaste kommer först.
 • Formatera innehållet korrekt.
 • Skriv självförklarande länktexter.
 • Skriv alternativtexter till betydelsebärande bilder.
 • Underlätta sök med nyckelord och synonymer.

Allmänna rekommendationer

Hur läser vi på webben?

 1. Skumläser
  De två första styckena är oerhört viktiga. Det är lätt att missa nyckelord som inte ligger i början av rubriker, underrubriker och stycken.
 2. Klassificerar
  Vi undviker ointressant information som reklam. Vi undviker till exempel bilder som ser ut som annonser.
 3. Ord-för-ord
  Vi börjar läsa ord för ord först när vi hittar något intressant.

Vad vill mottagaren uppnå?

 • Vad ska mottagaren känna till eller göra efter att ha läst din text?
 • Utgå ifrån att mottagaren har ett ärende som besökaren så fort som möjligt vill få uträttat – det är du som ska hjälpa till med det.
 • Vad är det viktigaste i det innehåll du ska skapa? Vilka är nyckelorden?
 • Var passar det här innehållet in i strukturen?

Strukturera texten för att hjälpa läsaren

 • Förklarande rubriker.
 • Inledande sammanfattning.
 • Korta stycken med en tanke per stycke, underrubriker om det passar.
 • Placera nyckelord i början av rubriker, underrubriker och stycken.

Skriv lättläst text

 • Använd aktiva verb – till exempel ledamöterna beslutade att” hellre än ”det beslutades att”.
 • Skriv ut förkortningar. ”o.s.v.”, ”t.ex.” med flera ska alltid skrivas ut. ”HSAN” med flera ska skrivas ut första gången de nämns.
 • Förklara svåra termer som inte kan undvikas.
 • Skriv entydigt. Använd samma term för en och samma företeelse.
 • Använd verktyget Validera text för att skriva enklare. Sträva efter att din text ska hålla sig inom läsbarhetsvärde (LIX) 30-45.

Formatera texten korrekt

 • Tänk på rubriknivåer. Använd Rubrik 2, rubrik 3 och så vidare.
 • Använd WordPress funktioner för punktlistor och numrerade listor.
 • Nyckelord i fetstil. Undvik kursiv stil och använd aldrig understrykning.

Länkar

 • Självförklarande länktexter – inte bara ”Läs mer”, ”Klicka här” eller liknande. Bra länktext: ”Läs mer om sophanteringen i Lidköpings kommun”
 • Länkar till sidor ska aldrig öppnas i nya fönster.
 • Länkar till pdf:er ska öppnas i nya fönster.

Bilder och alternativtexter

Ställ dig frågorna:

 1. Försvinner väsentlig information från sidan om bilden inte visas?
 2. Om jag skulle läsa upp sidan för någon i telefon, skulle jag beskriva bilden när jag kommer till den?

Bilder och alternativtext

 • Alternativtext läses upp i skärmläsare, och visas om bilden inte kan visas.
 • Om bilden är betydelsebärande måste den ha en alternativtext.
 • Om bilden innehåller text ska den texten finnas med i eller utgöra alternativtexten.
 • Tumregel 8-80 tecken. Aldrig över 150 tecken. 5. Skriv inte ”bild av …”
 • Använd interpunktion som i löpande text.

När alternativtexten förvirrar

Föreställ dig en bild på två leksaksbilar som krockar. Bildens alternativtext är ”Leksaksbilar krockar”. Denna information följs av en rubrik som säger; ”Riskbedömning är en allt viktigare del i tillsynen”.

För en användare med skärmläsare blir informationen följande: ”Grafik Leksaksbilar krockar. Rubrik Riskbedömning en allt viktigare del i tillsynen”

Alternativtexten skapar i detta fall inte ett mervärde, utan en risk för förvirring.

Sökningar

 • Ange nyckelorden som metaord.
 • Ange synonymer till nyckelord som du tror besökaren kommer söka på för att hitta sidan.

Datum och tid

 • Skriv klockslag med kolon, till exempel 14:23.
 • Eftersom vi försöker undvika förkortningar bör du skriva ”klockan 14:30” istället för kl.
 • Skriv ut månad i klartext. Skriv ”den 10 april” istället för 10/4.

Enhetsnamn, förvaltningar, nämnder

Enheter

Enheter skrivs med stor begynnelsebokstav, till exempel Lidåkersenheten.

Förvaltningar

Förvaltningar skrivs med stor begynnelsebokstav i löptext (till exempel Barn & Skola). Undvik ”förvaltning” – skriv istället förvaltningens namn, till exempel Barn & Skola.

 • Barn & Skola
 • Utbildning
 • Samhällsbyggnad
 • Teknisk Service
 • Kultur & Fritid
 • Social & Arbetsmarknad
 • Vård & Omsorg
 • Kommunstyrelsens verksamheter
 • Service

Nämnder

Nämnd skrivs med liten begynnelsebokstav i löptext (till exempel barn- och skolnämnden).

 • Barn- och skolnämnd
 • Utbildningsnämnd
 • Samhällsbyggnadsnämnd
 • Miljö- och byggnämnd
 • Teknisk servicenämnd
 • Kultur- och fritidsnämnd
 • Servicenämnd
 • Socialnämnd
 • Vård- och omsorgsnämnd
 • Kommunstyrelsen
 • Kommunfullmäktige
 • GöLiSka It – kommunalförbund

Hur läser vi på webben?

 1. Skumläser
  De två första styckena är oerhört viktiga. Det är lätt att missa nyckelord som inte ligger i början av rubriker, underrubriker och stycken.
 2. Klassificerar
  Vi undviker ointressant information som reklam. Vi undviker till exempel bilder som ser ut som annonser.
 3. Ord-för-ord
  Vi börjar läsa ord för ord först när vi hittar något intressant.

Vad vill mottagaren uppnå?

 • Vad ska mottagaren känna till eller göra efter att ha läst din text?
 • Utgå ifrån att mottagaren har ett ärende som besökaren så fort som möjligt vill få uträttat – det är du som ska hjälpa till med det.
 • Vad är det viktigaste i det innehåll du ska skapa? Vilka är nyckelorden?
 • Var passar det här innehållet in i strukturen?

Strukturera texten för att hjälpa läsaren

 • Förklarande rubriker.
 • Inledande sammanfattning.
 • Korta stycken med en tanke per stycke, underrubriker om det passar.
 • Placera nyckelord i början av rubriker, underrubriker och stycken.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan