Framtid Lidköping Instagram

Lite fortsättning på temat ”Framtidsverkstaden” som vi började med här på insta igår! Den 29 augusti slår vi upp portarna. I Kopparporten i fd. Gallerix lokaler. Vi vill prata om hur Lidköping ska formas för att ge plats för fler och för mer. Hur vi ska utveckla staden på ett långsiktigt hållbart sätt och vad är viktigast för vårt framtida Lidköping? I lokalen kommer finnas information om hur vi planerar och vad vi utreder. Det kommer finnas frågor vi vill ha ert svar på, vi kommer kunna sitta ner tillsammans runt kartor och dela tankar. Vi kommer ha olika temaveckor som bilden visar! #lidköping #lidkopingskommun #framtid #verkstad #medborgardialog #framtidlidkoping ...

42 3

Hur ska Lidköpings centrala delar utvecklas i framtiden? Vilka är de bästa idéerna för att staden ska vara attraktiv och levande år 2050? Dessa frågor och många fler kommer att ventileras i Framtidsverkstaden, som öppnar i Gallerix gamla lokaler på Stenportsgatan i centrala Lidköping den 29 augusti. #lidköping #lidköpingskommun #sommarilidköping #lidköpingvidvänern #framtid #framtidsverkstad #stadsplanering #framtidlidkoping ...

85 1

Då har Framtidsverkstan, navet för stadsutvecklingsplanen, stängt. Ett stort tack till er alla som besökt oss. Så fantastiskt gensvar vi fått och så mycket vi lärt oss. Vi vågade, vi testade och vi gjorde det tillsammans! Nu tar efterarbetet vid och du kan följa det på hemsidan: www.lidkoping.se/framtid #framtidlidkoping #lidkoping ...

44 0