Podden Hållbara Lisch

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Hållbara Lisch är ett podcast-projekt för att lyfta miljö- och hållbarhetsfrågor inom och utanför kommunens verksamheter. Vart befinner sig kommunen i arbetet idag och vart är vi på väg? Med invånaren och företagen som utgångspunkt ska vi i våra program försöka lyfta dessa frågor. Dels för att sätta fingret på hur vi kan göra ett bättre jobb, men också för att skapa nya kontaktytor med hopp om ökad delaktighet för alla i kommunen. Hållbara Lisch kommer att läggas ut varannan onsdag med start den 24 april.

Säsong 2

Avsnitt 1: Bara vanligt vatten

I detta första avsnitt för säsongen hoppar vi i med huvudet före och djupdyker i frågan om vatten och avlopp. Programledaren Sebastian Bourghardt har bjudit in VA-chefen Pernilla Bratt och tillsammans lotsar dom oss igenom Lidköpings VA idag, bakgrunden till politiska beslut och de utmaningar vi har framför oss. Det nya reningsverket hamnar naturligtvis i förgrunden när de diskuterar det hållbara samhället och våra vattenmiljöer. Avsnittet innehåller även en intervju med doktoranden Sofia Högstrand från Lunds tekniska högskola, som forskar kring utvinning av fosfor i avloppsvatten. LTH är en samarbetspartner i  EU-projektet LIWE life och Ängens avloppsreningsverk i Lidköping.

Säsong 1

Avsnitt 5: Gör din egen el

I det sista avsnittet för säsong 1 av Hållbara Lisch är det ”all in” med solceller. Kommunens energirådgivare Sara Wallgren Klang flankerar programledaren Sebastian Bourghardt i ett samtal tillsammans med sin gäst Hugo Fransén, energikonsult. Solpaneler blir allt mer förekommande på våra tak och i avsnittet diskuteras bland annat utbredningen, ekonomi, kommunens och privatpersoners roll och ansvar i en hållbar utveckling. Vi får också följa med hem till Christina och Björn, nyblivna ägare av 28 solpaneler. Trevlig lyssning och glad sommar!

Avsnitt 4: Håll Lidköping rent

I det fjärde avsnittet av podden Hållbara Lisch ger sig Sebastian Bourgardth i kast med nedskräpning och hur kommunen arbetar med vår närmiljö. I samtal med miljösamordnare Lisa Thorstensson och driftschefen på Park-Gata, Stefan Larsson, diskuteras förebyggande arbete, beteendeförändringar och statistik om vad som slängs och i vilka mängder, såväl lokalt som globalt. Vi får följa med till Sjölunda skola på ett litet studiebesök och får höra om barnens och pedagogernas miljöarbete. Dom delar med sig av kunskap, skratt och sång om djuren i naturen och om en drummel som skräpar ner. Trevlig Lyssning!

Avsnitt 3: Nytt avfallssystem

I det tredje avsnittet av podden Hållbara Lisch talar programledaren Sebastian Bourghardt med renhållningschefen Jan westin och miljösamordnare Lisa Torstensson om det nya systemet för hållbar och fastighetsnära insamling av mat- och restavfall. Det blir också ett hembesök hos familjen Gustavsson som bott i ett av testområdena för systemet, och som snart firar två år med sortering i hemmet. Trevlig lyssning och glöm inte att gå in och prenumerera på podden.

Avsnitt 2: Elsmart nystart

Sebastian Bourghardt är tillbaka med Lidköpings kommuns miljö- och hållbarhetspod, Hållbara Lisch.  Med nya gäster i studion diskuteras energispar med hjälp av den nya elmätaren som nu installeras i alla fastigheter runt om i kommunen. Vi får också följa med Lidköping elnäts Johan Malmqvist ut till Rackeby på ett byte av elmätare. Tänkvärt avsnitt som kan få alla att sänka sina elkostnader med ökad medvetenhet och kunskap nu när verktygen är på plats. Gäster: Henrik Larsson, Elnätschef och Sara Wallgren Klang, Energi- och miljörådgivare.

Avsnitt 1: Energispar, miljö och vision

Första avsnittet heter Energispar, miljö och vision och tar upp övergripande frågor kring några av kommunens mest aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor. Den mångårigt poddande programledaren Sebastian Bourghardt bjuder in gäster, spelar upp små inslag och talar med folk på stan. Avsnittet innehåller bland annat en intervju med kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström.

Gör din egen el

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen