Tillfällig tillgänglighetsredogörelse för lidkoping.se

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för lidkoping.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att webbplatsen lidkoping.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

 • Det går att navigera i menyer och den huvudsakliga informationen, men vissa funktioner är inte åtkomliga via tangentbordet. Detta ska åtgärdas i vår kommande webbplats som ska lanseras i slutet av 2019.
 • Det finns formulär som använder grafiska CAPTCHA men webbplatsens huvudsakliga funktioner har formulär utan CAPTCHA. Vi ska bygga om våra formulär i samband med att vi bygger nya e-tjänster.
 • De flesta rubriker är uppmärkta som rubriker men det finns undantag. Däremot är inte mer än var tionde visuell rubrik per sida är felaktig och huvudrubriken är korrekt på alla sidor.
 • Det är bitvis eller alltid långt mellan ledtexterna och formulärsobjekten. Vi ska bygga om våra formulär i samband med att vi bygger nya e-tjänster och nya hemsida under 2019.
 • Länktexterna är unika, men inleds ofta med ”Läs mer om …” ”Klicka här …” eller liknande. Detta ska åtgärdas genom utbildning av vår webbredaktörer.
 • Videofilmerna på webbplatsen är bara delvis textade. Det finns inte heller, eller är inte självklart för besökarna var de kan hitta motsvarande textbaserade material som ger samma information som filmerna.
 • Vi har en mix av texter – en del är skrivna på begriplig svenska, medan andra texter har ett komplicerat språk.
 • De flesta pdf:er går att använda i skärmläsare, men texten är ostrukturerad och det kan finnas inscannade pdf:er som inte går att läsa  i skärmläsare..
 • Webbplatsen har avsnitt som ser lite olika ut i form och struktur men inom dessa avsnitt är det konsekvent.
 • Sidorna ”Lediga jobb” eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra. I vår kommande webbplats ska vi inte använda en så kallad iframe för att visa innehållet korrekt.
 • Våra e-tjänster är idag inte skapade i en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm. Vi kommer under våren 2019 lansera e-tjänster som har en flexibel layout.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

Du kan lämna en synpunkt via vårt formulär för synpunkter och felanmälan.

e-post: kommun@lidkoping.se
telefon: 0510-77 00 00.
Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen