Podden Alla barn, alla språk, alla dagar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Riktlinje för hållbar språkutveckling inom förskolor, upprättade av Lidköpings kommun. Samtal om interkulturellt förhållningssätt och språkutveckling med olika personer som delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Vänder sig till alla som arbetar i förskolan eller är intresserad av frågor som rör interkulturallitet och språkutveckling, samt mötet mellan människor med olika bakgrund.

Introduktionsavsnitt

I introduktionsavsnittet presenteras vad poddarna kommer att handla om och vilka som kommer att delta, samt vilka som varit med i projektet kring Riktlinjer för hållbar språkutveckling. Avsnittet innehåller även en intervju med Camilla Börjesson Jansson, Kvalitets och utvecklingschef, Barn och skola, Lidköping.

1. Interkulturellt förhållningssätt

Avsnittet handlar om interkulturellt förhållningssätt och hur det kan realiseras i förskolan. Vi tar upp de didaktiska frågorna vad, hur och varför ett interkulturellt förhållningssätt.
I studion sitter programledare Sebastian Bourghardt, förskollärare Elisabeth Wallgren och som gäst är Susanna Anderstaf, forskare och lärare på Jönköpings universitet. Det görs även en intervju med Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik. Båda dessa har lång erfarenhet med att forska kring interkulturellt förhållningssätt i förskolan.

2. Flerspråkighet och språkutveckling

Programledare Sebastian Bourghardt, förskollärare Elisabeth Wallgren och Susanna Anderstaf som var med i förra avsnittet är återigen i studion. Samtalet handlar om vad flerspråkighet innebär och om förskolans betydelse för flerspråkighet och språkutveckling. Samt vilka myter som finns kring barns flerspråkighet.

3. Samverkan mellan förskola och hem

I studion finns programledare Sebastian Bourghardt, förskollärare Elisabeth Wallgren och Susanna Anderstaf. Det görs även en intervju med Pirjo Lahdenperä. Vi samtalar kring hur vi kan förbättra vår samverkan mellan förskola och vårdnadshavare. Hur vi får till mellanmänskliga möten. Vikten av meningsfullt introduktionssamtal där dialogen är i centrum, att vi samtalar med föräldrar om utbildning, demokrati och jämställdhet.

4. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

I studion finns programledare Sebastian Bourghardt, förskollärarna Elisabeth Wallgren och Ann-Louise Andersson. I podden intervjuas Pia Håland Anveden, förskollärare och beteendevetare som arbetat med flerspråkighet inom både förskolan och skolan. Hon ger sina ord på vad språkutvecklande arbetssätt är, samt vad litteracitet, transspråkande och skolspråk innebär för förskolan. Vi tar upp vikten av ett medvetet språkutvecklande arbete där det sker en progression under förskolans år. Hög kvalitet gynnar barnens alla språk.

5. Metoder

I sista poddavsnitt är det programledare Sebastian Bourghard, förskollärarna Elisabeth Wallgren och Ann-Louise Andersson i studion. Vi samtalar om våra upplevelser och tankar kring språkutvecklande arbetssätt och interkulturellt förhållningssätt.
Med på intervju har vi Sara Engman, chef för modersmålsenheten som delger oss dess organisation och arbetssätt. I avsnittet görs även ett besök på Skogsbäckens förskola där förskollärare Lena Necas beskriver hur de arbetar med de yngre barnen kring flerspråkighet och språkutveckling.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan