Podden Alla barn, alla språk, alla dagar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Riktlinje för hållbar språkutveckling inom förskolor, upprättade av Lidköpings kommun. Samtal om interkulturellt förhållningssätt och språkutveckling med olika personer som delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Vänder sig till alla som arbetar i förskolan eller är intresserad av frågor som rör interkulturallitet och språkutveckling, samt mötet mellan människor med olika bakgrund.

Introduktionsavsnitt

I introduktionsavsnittet presenteras vad poddarna kommer att handla om och vilka som kommer att delta, samt vilka som varit med i projektet kring Riktlinjer för hållbar språkutveckling. Avsnittet innehåller även en intervju med Camilla Börjesson Jansson, Kvalitets och utvecklingschef, Barn och skola, Lidköping.

1. Interkulturellt förhållningssätt

Avsnittet handlar om interkulturellt förhållningssätt och hur det kan realiseras i förskolan. Vi tar upp de didaktiska frågorna vad, hur och varför ett interkulturellt förhållningssätt.
I studion sitter programledare Sebastian Bourghardt, förskollärare Elisabeth Wallgren och som gäst är Susanna Anderstaf, forskare och lärare på Jönköpings universitet. Det görs även en intervju med Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik. Båda dessa har lång erfarenhet med att forska kring interkulturellt förhållningssätt i förskolan.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan