Avgifter inom äldreomsorg och hemvård

Din kostnad för vård, omvårdnad och socialt stöd beror på din inkomst. Första gången du får stöd av oss ska du fylla i blanketten Inkomstförfrågan. Blanketten skickas även ut en gång varje år. Här ska du fylla i uppgifter som:

 • din nuvarande inkomst, exempelvis pension och livränta
 • ränta från din bank och andra kapitalinkomster
 • eventuellt bostadstillägg för pensionärer (BTP) eller bostadsbidrag från Försäkringskassan (BOB)
 • kostnad för din bostad.

Äldreboende – kostnad för hyra, mat och hjälp

Hyreskostnad

Du som bor i ett äldreboende betalar en hyra för din bostad. I hyran ingår även tillgång till gemensamma utrymmen som kök, matsal och dagrum. Annat som ingår är säng, hushållsel och städmaterial.

Hyran för en bostad i ett äldreboende är fördelad på tre nivåer (från 1 februari 2021):

Nivå 1: 4 994 kronor  - för boende på Östhaga och Solhaga (de små rummen).

Nivå 2: 5 548 kronor  - för boende på Bräddegården (enrumslägenheter), Lugnet (små lägenheter), Solhaga (mellanstora rum) och Bäckliden.

Nivå 3: 6 102 kronor  -  för boende på Björkhaga, Majgården, Bräddegården (de större rummen), Lugnet, Skogsgläntan, Tolsjöhemmet och Tallskogen.

Mat

För färdiglagad mat som serveras i äldreboende betalar du 4 062 kronor per månad. Då ingår frukost, middag/lunch, mellanmål, kvällsmat och kvällsmål. Matkostnaden gäller även vid sondmat och annan liknande matförsörjning.

Stöd i äldreboende

Du som bor i ett äldreboende betalar för vård, omvårdnad och socialt stöd. Det kallas hemtjänst i äldreboende och för detta betalar du aldrig mer än 2 139 kronor per månad, vilket är maxtaxan. Kostnaden för hyra och mat ingår inte i maxtaxan.

Servicetjänster

Hemvården kan ge dig praktiskt stöd i din vardag. Vi kan exempelvis stödja dig med:

 • städning
 • handling och andra ärenden
 • tvättning och strykning av kläder.

Servicetjänster utan bistånd finns för den som är 80+ (70+ under pandemin) för 156 kronor i timmen.

Omvårdnad

Hemvården stödjer dig med din personliga omvårdnad. Vi kan bland annat:

 • bära hem färdiglagad mat till dig
 • stödja dig med påklädning och hygien
 • erbjuda dig hembesök på morgonen, dagen, kvällen eller natten.

Kostnad för hemvård

Din kostnad för hemvård beror på vilket stöd du får. Ju fler tjänster du har behov av, desto högre summa betalar du.

Nivå

Antal hjälptillfällen per vecka

Högsta avgift/månad

Nivå 1

mindre än 7 tillfällen/vecka

893 kronor

Nivå 2

7-14 tillfällen/vecka

1 472 kronor

Nivå 3

mer än 14 tillfällen/vecka

2 139 kronor

Mat hem till dig

Hemvården kan leverera färdiglagad mat hem till dig. Du betalar 65 kronor per portion, utkörning av maten ingår. Kostnaden för matportionen ingår inte i maxtaxan.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är till för dig som har en egen bostad eller bor i ett trygghetsboende. Du får stöd av kommunens sjuksköterska eller undersköterska med exempelvis mediciner. Hemsjukvård räknas med i hemtjänstens nivåtaxa. 

Trygghetslarm

För dig som bor hemma, och behöver ha möjlighet till stöd alla tider på dygnet, finns trygghetslarm. Larmet kan bäras runt halsen eller på armen och är kopplat via din telefon. Trygghetslarmet kostar 257 kronor per månad. När makar/registrerade partners har varsitt beslut om trygghetslarm är avgiften 181 kronor per person och månad. När du får trygghetslarm installerat får du betala en startavgift på 319 kronor.


Korttidsvistelse är en form av tillfälligt stöd vid ett särskilt äldreboende. Du kan ha behov av korttidsvård när du inte kan återvända hem direkt efter en vistelse på sjukhus. Det kan också vara så att du inte kan få det stöd du behöver i hemmet av hemvården eller anhörig.

Kostnad för korttidsvistelse

För korttidsvistelsen betalar du 71 kronor per dag. Färdiglagad mat kostar 85 kronor per dag. Kostnaden för mat ingår inte i maxtaxan.

Dagverksamhet ger dig möjlighet att ta del av aktiviteter som ger gemenskap, stimulans och träning. Dagverksamhet är till för dig som inte får den stimulans du behöver av hemvården, anhöriga eller närstående.

Kostnad för dagverksamhet

Dagverksamheten kostar 71 kronor per dag. Kostnaden för mat är 51 kronor per dag.

De pengar du behöver för dina personliga behov kallas förbehållsbelopp. Innan en avgift kan tas ut för vård, omvårdnad och sociala insatser måste du ha ett visst förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är lika för alla i Sverige, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och om du är ensamstående eller sammanboende.

Förbehållsbeloppet ska räcka till:

 • mat
 • kläder och skor
 • fritidsaktiviteter
 • hygienvaror såsom schampo och tvål
 • förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
 • dagstidning, telefon och tv-avgift
 • möbler och husgeråd
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • resor
 • läkarvård och tandvård
 • mediciner.

Har du högre kostnader än förbehållsbeloppet?

På sista sidan i din Inkomstförfrågan ska du fylla i om du har några kostnader utöver de som ingår i förbehållsbeloppet. Det kan till exempel vara kostnader för god man eller ett funktionshinder som kostar mycket för dig. Om hemvården tar med färdiglagad mat hem till dig, eller om du serveras färdiglagad mat i ett äldreboende, görs ett tillägg utan att du behöver ange detta i Inkomstförfrågan.

Har du lägre kostnader än förbehållsbeloppet?

Förbehållsbeloppet kan sänkas om du till exempel bor i ett äldreboende och har lägre kostnader jämfört med vad du har i eget boende. I beloppet får du också räkna med din hyra eller kostnad för den bostad du bor i.

Förbehållsbelopp i eget boende och trygghetsboende

Förbehållsbelopp för personer som är 65 år och äldre:
5 373 kronor per månad för ensamstående
4 540 kronor per månad för gifta och sammanboende par.

Förbehållsbelopp för personer som är 64 år och yngre:
5 911 kronor per månad för ensamstående
4 994 kronor per månad för gifta och sammanboende par.

Förbehållsbelopp i äldreboende

Förbehållsbelopp efter avdrag och tillägg:
6 475 kronor per månad för personer som är 65 år och äldre.

Förbehållsbelopp efter avdrag och tillägg:
7 013 kronor per månad för personer som är 64 år och yngre.

Avdrag och tillägg för dig som bor i äldreboende

Du som bor i äldreboende har oftast lägre kostnader jämfört med någon som bor i eget boende. Det gäller exempelvis kostnader för säng och städmaterial. I äldreboende görs därför avdrag från förbehållsbeloppet med 490 kronor per månad.

Du har däremot högre kostnader för den färdiglagade maten i äldreboendet, jämfört med kostnaden för enbart livsmedel i eget boende. Därför görs ett tillägg till förbehållsbeloppet med 1 592 kronor per månad.

När du bor i egen bostad, i ett trygghetsboende eller på äldreboende blir din omvårdnadsavgift aldrig mer än 2 139 kronor per månad.

Vad ingår i maxtaxan?

I maxtaxan är följande tjänster medräknade:

 • hemtjänst
 • hemsjukvård
 • trygghetslarm
 • dagverksamhet
 • korttidsvistelse.

Vad ingår inte i maxtaxan?

I maxtaxan ingår inte avgifter för färdiglagad mat eller resor. För dessa avgifter får du använda pengar ur förbehållsbeloppet.

Har du blivit beviljad en bostad i ett äldreboende? Kanske har du inte möjlighet att i god tid säga upp den bostad du flyttar från? Du kan ansöka om ekonomisk hjälp för att klara av dubbla bostadskostnader. Ersättningen gäller under uppsägningstiden, i första hand under tre månader. Vid beslut om hänsyn till dubbla bostadskostnader tas hänsyn till din förmögenhet om den uppgår till mer än två basbelopp (à 47 600 kr) = 95 200 kronor (1 januari 2021).

Frågor?

Vänd dig till Kontaktcenter, tel: 0510-77 00 00

Bostadstillägg för dig som är pensionär

Du som är 65 år eller äldre behöver ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP) från Pensionsmyndigheten. Om din inkomst eller hyra ändras ska även detta anmälas till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.
839 89 Östersund
Telefon: 0771-77 67 76

Bostadsbidrag till dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning

Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ansöker om bostadsbidrag (BOB) hos Försäkringskassan. Om din inkomst eller hyra ändras ska även detta anmälas till Försäkringskassan.

Försäkringskassan
531 30 Lidköping
Telefon: 0771-52 45 24
Besöksadress:
Fiskaregatan 4 B, Lidköping

Räkneexempel vid olika inkomst


Gustav

Rut


Kronor/månad

Kronor/månad

Inkomst av pension efter skatt

7 100

12 700

Inkomst av kapital efter skatt

100

100

Bostadstillägg

3 100

0

1. Summa inkomst

10 300

12 800

2. Förbehållsbelopp

5 373

5 373

3. Bostadskostnad

4 600

4 600

4. Avgiftsutrymme

327

2 827

5. Avgifter Hemtjänst, nivå 2

1 472

1 472

6. Att betala

327

1 472

Räkneexempel vid olika inkomst


Arne

Greta


Kronor/månadKronor/månad

Inkomst av pension efter skatt

7 968

14 000

Inkomst av kapital efter skatt

85

85

Bostadstillägg

3 000

0

1. Summa inkomst

11 053

14 085

2. Förbehållsbelopp

6 475

6 475

3. Bostadskostnad (nivå 2)

5 548

5 548

4. Avgiftsutrymme

0

2 062

5. Maximal avgift 2125 kronor

0

2 062

6. MånadsbeloppHyra

5 548

5 548

Mat

4 062

4 062

7. Att betala

9 610

11 672

Du har alltid möjlighet att överklaga ditt avgiftsbeslut. För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha inkommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Skriv vilken ändring du önskar och varför du anser att beslutet ska ändras. Överklagan skrivs under och skickas till:

Lidköpings kommun
Social Välfärd
Skaragatan 8
531 88 Lidköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: