Anhörigstöd

Stöttar du någon i din närhet? Är du anhörig till någon som har behov av ditt stöd, för att vardagen ska fungera? Då kan du också behöva stöd!

För vem finns stödet?

Om du hjälper/stöttar någon i din närhet som är; långvarigt sjuk, äldre eller har en varaktig funktionsnedsättning så är det viktigt att du inte glömmer bort att också ta hand om dig själv. Tillsammans med dig vill anhörigstödet underlätta i din situation. Hur stödet ser ut beror på vilka behov och önskemål du har och den livssituation du befinner dig i.

Stödet är en service till alla medborgare i Lidköpings kommun och är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt.

Möten, kurser och aktiviteter hos oss

Måbra-kväll för anhöriga

7 december, Mötesplats Bifrost, Torggatan 1A

16:00-18:00 Prova på Taktil massage eller Reiki (bokning av tider- först till kvarn).
16:30-17:30 Existentiell hälsa, vad är det? (drop in)
17:30-18:00 Prova på samtal om existentiell hälsa.
17:00-17:20 och 17:30-17:50 Afrodans (drop-in).

Nedanstående aktiviteter är det anmälan till:
18:00-18:45 Vi bjuder på ett kvällsmål och fika.
18:45-20:00 Workshop i Mindful tapping där man kombinerar medveten närvaro och lätta knackningar på olika akupunkturpunkter. Lugnande vid bland annat stress och oro.

Inbjudan till dig som stöttar någon i din närhet. Kom och testa på aktiviteter eller bara för att träffas och umgås hela eller delar av kvällen.

Anmälan senast 23 november: 0510-77 67 41 eller saara.nummela@lidkoping.se
Vid anmälan ange eventuell allergi.

Öppen förläsning

Fråga juristen - familjejuridik

Många föräldrar som har vuxna barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning funderar på hur det kommer bli den dagen man själv inte längre är med.

En del frågor kan beröra hur det blir med ens tillgångar när man avlider. Hur skriver man testamente och vad bör man tänka på? Behöver man tänka på något speciellt när man har barn med funktionsnedsättning?

Kom och lyssna på och ställ frågor till Claes Agduhr, jurist ekonomisk familjerätt.

Plats: Mötesplats Bifrost, Torggatan 1a
Tid: Torsdag 11/1 kl. 17:30-19:00

Föreläsningen erbjuds som del av studiecirkeln "När jag inte längre är med" men är också öppen för dig som är intresserad och vill veta mer om familjejuridik.

Anmälan senast 8/1 till: 0510-77 67 41 eller saara.nummela@lidkoping.se

Webbinarium: ”För allas rätt till balans i livet- för givande arbetsliv- fritid- omsorg” 6 oktober

Nationellt kompetenscentrum (NKA) välkomnar alla till ett webbinarium (digitalt via Zoom) fredag oktober klockan 10:00-12:00. Webbinariet fokuserar på stöd till anhöriga, anhörigas erfarenheter, forskningen, befintliga lagar som stöd till anhöriga samt pågående utvecklingsarbete för arbetsgivare. Moderator är Mark Levengood.

Länk till anmälan och mer information Länk till annan webbplats.

Till DIG som är förälder, mor- och farförälder till ett barn med NPF

En grupp för att träffa andra personer med liknande erfarenheter.
Ta del av andras berättelser och bidra med det du vill. Vid behov bjuds personer in som kan bidra med kunskap och svara på frågor som uppkommer.

Anmälan görs två dagar innan till respektive anhörigsamordnare som håller i träffen.

Tid för samtliga träffar 16.30 – 18.00

22 maj Skara 0511-327 93 Annelie Persson
21 augusti Götene 0511-386 274 Linda Kjellgren
18 september Falköping 0515-88 53 35 Malin Dittmer
6 november Lidköping 0510-77 67 41 Saara Nummela
4 december Skara 0511-326 96 Annika Kron

Samtalsgrupp för vuxensyskon

Har du svårt att veta vilket ansvar du har för ditt syskon? Är din självständighet ibland en belastning för dig? Får du dåligt samvete när du tänker på ditt syskon? Har du svårt att veta vad du själv vill?

Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när ens syskon har en sjukdom eller funktionsnedsättning? Är du syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning? Skulle du vilja dela dina erfarenheter och frågor med någon?

Varmt välkommen att delta i en kostnadsfri samtalsgrupp för dig som är vuxensyskon. Samtalen följer samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon som är baserat av ett samarbete mellan Bräcke diakoni och Arvsfonden. Bräcke diakoni Projekt Vuxensyskon - YouTube

Gruppen träffas vid åtta tillfällen och startar så snart det är en full grupp. Anmäl intresse till Saara Nummela, telefon 0510– 77 67 41 eller e-post: saara.nummela@lidkoping.se

Detta är ett samarrangemang mellan Anhörigstödet i Lidköping, Vara och Götene.

När jag inte längre är med

”…Om någon anhörig, god vän, släkting eller helt utomstående är tänkbar att bli den där osynliga handen som vi äldre föräldrar nästan alltid är, behöver vi själva formulera det vi gör.”

Studiecirkel som vänder sig till dig som har vuxna barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Funderar du över hur det kommer att bli för din närstående i framtiden? Vad kan man behöva ta ställning till och vad finns det för stöd i samhället? Hur kan jag förmedla kunskapen kring min närstående som kanske inte har förutsättningar att själv berätta sina önskningar och behov?

Denna studiecirkel kan vara ett sätt att närma sig frågan om framtiden och att få samtala med andra som befinner sig i liknande situation.

Arrangemang i samverkan mellan Studieförbundet vuxenskolan och Lidköping kommuns anhörigstöd.

Anmälan: Telefon 010-682 10 90 eller till e-post adress: arvid.stahlgren@sv.se Senast 30 Augusti 2023. Vid anmälan behöver du uppge personnummer

Startdatum: /Tid: 6 September 2023 kl. 17.30
Plats: Mötesplats Bifrost, Torggatan 1 531 31
Kostnad: Gratis
8 gånger totalt, träffar höst 2023 samt vår 2024.
Läs mer på sv.se Länk till annan webbplats.

Anhörigcirkel

För dig som står nära någon som mår dåligt.

Uppstart tisdag 19/9 kl. 17:15-19:45
Seniorcenter, Målaregatan 22 (Bibliotekshuset)

Det är många gånger tufft att ha någon i sin närhet som mår dåligt. Oro och känslan av att inte räcka till kan ta över.

Denna träff är för dig som är anhörig - rikta blicken mot ditt eget mående, vikten av att ta hand om dig själv och din återhämtning.

Varmt välkommen!
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås

Anmälan senast 12/9 till: Kathe Åhs 0510-77 17 30, kathe.ahs@lidkoping.se eller
Saara Nummela 0510-77 67 41, saara.nummela@lidkoping.se

Vi använder oss av materialet Återhämtningsguiden framtaget av Sensus studieförbund och NSPH Skåne.

Samtalsgrupp

För dig som är förälder till barn med funktionsnedsättning i åldern 5-12 år.

I samtalsgruppen kan du som förälder träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter samt få kunskap och information utifrån vad som efterfrågas. Vid varje träff kommer vi ha ett tema. Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika.

Samtalsgruppen är i samverkan mellan anhörigstödet i Skara och Lidköping och träffarna kommer vara varannan gång i Lidköping/Skara

Samtalsgrupp

Tid

Plats

Ämne

11 april

Skara

Fritid

8 maj

Lidköping

Hur tar jag hand om mig själv som anhörig

30 maj

Skara

Livet med barn som har funktionsnedsättning

4 september

Lidköping

Syskon

3 oktober

Skara

Hur tar jag hand om mig själv som anhörig

13 november

Lidköping

Önsketema

.Träffarna i Skara: Victoriahuset, Viktoriagatan 2 A

Träffarna i Lidköping: Mötesplats Bifrost, Torggatan 1 A

Tid: 17.30-19.00

Anmälan senast två dagar inför varje träff till någon av nedanstående kontakt:

Annelie Persson, 0511-327 93 eller annelie.persson@skara.se (Skara)

Saara Nummela, 0510-776741 eller saara.nummela@lidkoping.se (Lidköping)

Vilket stöd kan jag få?

Läs mer i flikarna nedan eller vänd dig till vår anhörigsamordnare.

Vem är anhörig?

En anhörig kan vara:

 • maka/make
 • förälder
 • barn
 • syskon
 • barnbarn
 • sammanboende
 • släkting
 • vän
 • annan nära person

Som anhörig kan man till exempel känna:

 • oro
 • förtvivlan
 • dåligt samvete
 • att man inte räcker till.

Funktionsnedsättning

Information om vilka insatser som finns inom kommunens verksamhet och råd och vägledning i ditt specifika ärende.

Har du behov av att samtala om din livssituation så finns det möjlighet till enskilda samtal med kommunens anhörigsamordnare. Under samtalet har du möjlighet att berätta hur du har det, hur du mår, svåra saker, roliga saker eller vad som känns viktigt för dig vid mötet. Samtalet sker hos anhörigsamordnaren eller hemma hos dig. Det är kostnadsfritt att få stöd och råd och samtalen journalförs inte. Anhörigsamordnaren har tystnadsplikt.

Vill du träffa andra som befinner sig i en liknande situation som dig för att utbyta erfarenheter och få stöd? Ta kontakt med anhörigsamordnare om du är intresserad.

Det finns rekreationsdagar på Piperska i Lundsbrunn för anhöriga under 65 år som hjälper eller stödjer en närstående som har en funktionsnedsättning. Dessa dagar kan du bara koppla av, äta gott, ta hand om dig själv och få möjlighet att träffa andra anhöriga.

Erbjudande till föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Fem tillfällen taktil massage samt fem besök på Lidköpings badhus kostnadsfritt. För mer information kontakta anhörigsamordnare.

Vi vill veta vad som kan underlätta för dig. Har du tips på vad som skulle kunna underlätta för dig i din vardag? Hör av dig till anhörigsamordnare och berätta så utvecklar vi anhörigstödet tillsammans!

Äldre

Du som anhörig eller närstående har möjlighet att besöka anhörigcaféet i Gula Villan (Röda Korsets lokaler) i Stadsträdgården. Vi träffas för en trevlig stund tillsammans där vi fikar och umgås.

Anhörigsamordnare, äldreomsorg och långvarig sjukdom

Samtalsgrupper som ger stöd

Vill du träffa andra närstående som befinner sig i en situation liknande din? Genom att delta i samtalsgrupper får du möjlighet att utbyta erfarenheter och hitta stöd.

Stödsamtal för dig som anhörig

För dig som vårdar eller stöttar närstående med demenssjukdom finns möjlighet till enskilda stödsamtal med en demenssjuksköterska.

På Seniorcenter finns en mötesplats för dig som anhörig eller närstående. Här finns även samordnaren för anhörigstöd, Kathe Åhs, på plats.

Som anhörig kan du vid behov få avlösning i hemmet utan kostnad. Avlösningen är ett komplement till annan avlösning och/eller hemtjänst som behovsprövas av en biståndshandläggare.

Vem kan få avlösning?

Rätt till avlösning har du som vårdar och stödjer närstående i hemmet. Den du hjälper har ett långvarigt behov av vård, stöd och tillsyn på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Du som anhörig och den du vårdar bör bo tillsammans.

Hur mycket hjälp kan jag få?

Du kan bli beviljad 10 timmar avlösning i månaden. Det ger dig tid till egna aktiviteter och möjlighet att samla energi.

Dagverksamhet på Ågården

För personer med stort omvårdnadsbehov, och som vårdas av anhörig, finns en dagverksamhet på Ågården. Syftet med verksamheten är att erbjuda avlösning till dig som anhörig och ge stimulans till den närstående. För att få vistas på dagverksamheten på Ågården behövs ett biståndsbeslut. En handläggare gör en bedömning av behoven hos den närstående och dig som anhörig. Handläggaren bestämmer även under vilken tid man har rätt till vistelsen.

Cura & Gluntens dagverksamhet

För personer med demenssjukdom finns Cura & Gluntens dagverksamhet som är till för personer med minnesproblematik som behöver stöd, sällskap och stimulans.

Cura Dagverksamhet, telefon 0510-77 18 40
Gluntens Dagverksamhet, telefon 0510-77 03 49
Enhetschef, telefon 0510-77 02 00
Anhörigstödssamordnare, telefon 0510-77 17 30

Galeasen är en korttidsenhet vid Ågårdsskogens Vårdcentrum. På Galeasen kan du vistas under en viss tid av olika anledningar. För att komma till korttiden behöver du ett biståndsbeslut. När vi ska planera för fortsatta insatser
gör vi det tillsammans med dig och biståndshandläggare, detta kallar vi vårdplanering. Korttidsvistelsen kan också vara en form av avlösning för dig som är anhörig.

Läs mer om Galeasen

Anhörigsamordare, funktionsnedsättning

Kontakt

Saara Nummela

Titel: Anhörigsamordnare

Tel: 0510776741

E-post: Saara.Nummela@lidkoping.se

Kontakt

Kathe Åhs

Titel: Anhörigsamordnare

Tel: 0510771730

E-post: kathe.ahs@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se