Information om covid-19

Coronapandemin har nu pågått sedan 2020 och kommer fortsätta under lång tid framöver. Det är därför viktigt att du fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.länk till annan webbplats

Ta även del av, de av regeringen beslutade, skärpta nationella råden här: Nya skärpta nationella råd – Krisinformation.selänk till annan webbplats

Det bästa sätt du kan bidra till att undvika smittspridning på är att vara noggrann med din handhygien, håll avstånd till andra både inomhus och utomhus, stanna hemma om du är sjuk och skydda de äldre. Tillsammans kan vi klara oss igenom pandemin på bästa sätt.

Här sammanfattar vi alla åtgärder vi som kommun tagit till följd av coronaviruset.

 • Informationen är uppdelad förvaltningsvis för att göra det så tydligt som möjligt.
 • Sidan uppdateras med nya åtgärder i takt med att de sker.
 • Viktigt att veta är att grunden för alla beslut vi fattar är Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och rekommendationer om corona och covid -19.

Detta gäller för kommunala högstadieskolor i Lidköping 1 mars till 5 mars

Barn & Skola följer rekommendationerna från Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten.

Smittskydd Västra Götaland gav nya rekommendationer för veckan efter sportlovet med anledning av ökad risk för smittspridning. Efter uppföljning och samråd med Smittskydd Västra Götaland 24 februari så står det helt klart att rekommendationen inte förlängs.

Barn- och skolnämndens ordförandes beslut som omfattar vecka 9 gäller. Det innebär att Barn & Skola återupptar växelvis undervisning på distans för åk 7-8 under perioden 2021-03-01 till och med 2021-03-05.

Beslutet gäller fram till 5 mars. Under veckorna fram till påsklovet kommer beslut inför kommande vecka lämnas varje torsdag. Besluten kan dock komma att ändras med kort varsel utifrån rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland samt Folkhälsomyndigheten.

Årkurs 7 och 8 har växelvis undervisning på distans från 1 mars till 5 mars

Årskurs 7 och 8 kommer varannan dag undervisas på plats i skolan och varannan dag sker undervisningen på distans. Eleverna läser enligt ordinarie schema.

Åk 7 har undervisning på plats i skolan följande dagar: 1/3, 3/3 samt 5/3
Åk 8 har undervisning på plats i skolan följande dagar 2/3 samt 4/3

Lärare tar närvaro och interagerar med samtliga elever under lektionen även under distansundervisningen.

Årskurs 9 undervisas varje dag i skolans lokaler

Elever i årskurs 9 undervisas enligt ordinarie schema i skolans lokaler.

Elever med behov av särskilt stöd

Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling kan erbjudas individuella lösningar i samråd med skolan.

Lokalanpassning

Varje skola planerar utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som ska användas för att motverka trängsel i lokalerna. Skolorna kan till exempel göra anpassningar av scheman för att undvika stora samlingar och ha verksamhet utomhus när det är möjligt.

Detaljerad information på lärplattformen Tango

Mer detaljerad information kan komma att publiceras på lärplattformen Tango. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare läser informationen regelbundet.

Skollunch

Skollunch serveras i skolmatsalen för de elever som har undervisning på plats i skolan.

Efter skoltid håller skolmatsalen öppet på respektive högstadieskola klockan 13-15:30 för utlämning av kyld skollunch till de elever som har distansundervisning nästkommande skoldag.

Det innebär att varje elev från v.9 hämtar skollunch på sin respektive högstadieskola och tar med hem.

För de elever som har distansundervisning på måndag 1/3 (åk 8) hämtas en extra matlåda i samband med den sedan tidigare inplanerade matutlämningen torsdagen 25/2.

Ingen beställning behöver göras för skollunch v.9.

For information in Arabic, Dari, English, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Romani, Russian, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden onlinelänk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finns information på arabiska, dari, engelska, farsi, finska, franska, pashto, polska, romani, ryska, somaliska, spanska, thai, tigrinja och tyska.

I Lidköping vaccineras de som bor på våra särskilda boenden först. Därefter vaccineras de som har hemvård. I nästa steg vaccineras de som har patientnära arbete.

Om du har allmänna frågor rörande vaccineringen hänvisar vi dig till

Vaccination mot covid-19 – 1177 Vårdguiden
Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten
Vaccination mot covid-19 – Västra Götalandsregionen

Informationen finns även tillgänglig på andra språk
Vaccination against COVID-19 – 1177 Vårdguiden

Detta gäller för kommunala högstadieskolor i Lidköping 1 mars till 5 mars

Barn & Skola följer rekommendationerna från Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten.

Smittskydd Västra Götaland gav nya rekommendationer för veckan efter sportlovet med anledning av ökad risk för smittspridning. Efter uppföljning och samråd med Smittskydd Västra Götaland 24 februari så står det helt klart att rekommendationen inte förlängs.

Barn- och skolnämndens ordförandes beslut som omfattar vecka 9 gäller. Det innebär att Barn & Skola återupptar växelvis undervisning på distans för åk 7-8 under perioden 2021-03-01 till och med 2021-03-05.

Beslutet gäller fram till 5 mars. Under veckorna fram till påsklovet kommer beslut inför kommande vecka lämnas varje torsdag. Besluten kan dock komma att ändras med kort varsel utifrån rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland samt Folkhälsomyndigheten.

Årkurs 7 och 8 har växelvis undervisning på distans från 1 mars till 5 mars

Årskurs 7 och 8 kommer varannan dag undervisas på plats i skolan och varannan dag sker undervisningen på distans. Eleverna läser enligt ordinarie schema.

Åk 7 har undervisning på plats i skolan följande dagar: 1/3, 3/3 samt 5/3
Åk 8 har undervisning på plats i skolan följande dagar 2/3 samt 4/3

Lärare tar närvaro och interagerar med samtliga elever under lektionen även under distansundervisningen.

Årskurs 9 undervisas varje dag i skolans lokaler

Elever i årskurs 9 undervisas enligt ordinarie schema i skolans lokaler.

Elever med behov av särskilt stöd

Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling kan erbjudas individuella lösningar i samråd med skolan.

Lokalanpassning

Varje skola planerar utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som ska användas för att motverka trängsel i lokalerna. Skolorna kan till exempel göra anpassningar av scheman för att undvika stora samlingar och ha verksamhet utomhus när det är möjligt.

Detaljerad information på lärplattformen Tango

Mer detaljerad information kan komma att publiceras på lärplattformen Tango. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare läser informationen regelbundet.

Skollunch

Skollunch serveras i skolmatsalen för de elever som har undervisning på plats i skolan.

Efter skoltid håller skolmatsalen öppet på respektive högstadieskola klockan 13-15:30 för utlämning av kyld skollunch till de elever som har distansundervisning nästkommande skoldag.

Det innebär att varje elev från v.9 hämtar skollunch på sin respektive högstadieskola och tar med hem.

För de elever som har distansundervisning på måndag 1/3 (åk 8) hämtas en extra matlåda i samband med den sedan tidigare inplanerade matutlämningen torsdagen 25/2.

Ingen beställning behöver göras för skollunch v.9.

Besök i våra lokaler

 • För att minimera kontakter mellan vuxna vill vi i nuläget undvika besök i våra verksamheter. Det gäller alla våra verksamheter!
 • Möten eller samtal med personal sker främst digitalt eller via telefon.

Förskola/fritidshem/skola

 • Hämtning och lämning på förskola och fritidshem sker i första hand utomhus.
 • I de fall vårdnadshavare som lämnar och hämtar har symtom ska lämning ske på ett säkert sätt utan nära kontakt med personal.
 • Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 ska barn inte lämnas på förskolan/skolan/fritidshemmet under den period det finns smittsamma personer i hushållet.
 • Barn med symtom på covid-19, även milda, ska stanna hemma! Symtom kan till exempel vara rinnsnuva, nästäppa, hosta, halsont, feber, huvudvärk, diarré. Barnet ska stanna hemma så länge det har symtom, samt ytterligare 2 symtomfria dagar. Barn kan dock återgå till förskola/fritidshem/skola 7 dagar efter symtomdebut om kvarvarande symtom är mycket milda.

Grundskolan

 • Moderna språk i åk 6 sker på plats med lärare.
 • Hem- och konsumentkunskap genomförs som tidigare
 • Simundervisning genomförs som tidigare
 • PRAO åk 8 ställs in vårterminen 2021
 • Åk 7-8 partiell distansundervisning under vecka 8-9
  Separat information skickas till berörda vårdnadshavare.

Öppen förskola

 • All verksamhet är fortsatt inställd

Musikskolan

 • Musikskolan fortsätter att bedriva enskild undervisning på plats på Musikskolan. Däremot åker inte personalen från Musikskolan ut till förskolor och skolor för rytmik och undervisning
 • Möjlighet till att viss orkester – och gruppverksamhet startar upp i små grupper
 • För att minimera kontakten mellan vuxna vill vi att elever i musikskolan hämtas och lämnas utanför musikskolans lokaler

Fredagen den 5 februari fattades beslut enligt nedan vad gäller Kultur och Fritids verksamheter. Vi är försiktiga och tar stor hänsyn till rådande smittläge.

Utifrån rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten fattas följande beslut.

 • Sockerbrukets ungdomsverksamhet öppnar för ungdomar födda 2002 eller senare. För mindre grupper anpassat på ett smittsäkert sätt. Även Margetelunds fritidsgård gör detta så snart som möjligt. För äldre ungdomar kommer digitala och utomhusaktiviteter erbjudas.
 • Badhuset, idrottshallar, idrottenshus, Lidköping Sparbanken arena ishallen öppnar för organiserade aktiviteter för barn födda 2002 eller senare.
 • Utomhusanläggningarna, isstadion och konstgräsplanen på Framnäs, öppnar för organiserade aktiviteter för alla åldrar.
 • Folkbiblioteken har fortsatt stängt men fortsätter med sin distansservice. Verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare, i mindre anpassade grupper startar då det är praktiskt genomförbart. Bokning av datorer tillåts.
 • Konsthallen fortsatt stängt men erbjuder digital service samt startar med konstpedagogisk verksamhet för barn 2002 eller senare.
 • Museet fortsatt stängt med utomhusutställningar. Återupptar verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare i mindre anpassade grupper.

Dialog tas med varje förening/organisatör för att kunna genomföra verksamhet på ett smittsäkert sätt.

Beslutet är taget av Kultur och Fritidsnämndens ordförande Roger Ahlén (S) och gäller till och med 14 mars, därefter tas ett nytt beslut.

Allmän information

Det finns smitta i hela samhället och vi har även konstaterad smitta i delar av våra verksamheter.

Vi arbetar aktivt med att försöka begränsa smittspridning och skydda våra målgrupper. Vi följer de rutiner som smittskydd och vårdhygien i Västra Götaland har tagit fram. De uppdateras hela tiden efter de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Vid ett krisläge kommer vi att prioritera basala livsuppehållande insatser för dem som behöver vårt stöd. Basala livsuppehållande insatser är bland annat mat, läkemedel, toalettbesök och personlig hygien. Det kan innebära att vi måste prioritera bort de insatser som inte är basala livsuppehållande insatser.

Patientsekretessen

Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter/brukare eller medarbetare då den personliga integriteten måste värnas. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Vikten av säkra besök på äldreboende

Vi vet att besöken betyder mycket för såväl de boende som för de anhöriga och vi anser att det nuvarande system, där anhöriga får boka besök och på plats ha visir och noga följa framtagna riktlinjer, fungerar väl. Vi har därför inte infört någon avrådan från besök på Lidköpings äldreboenden, men vi vill trycka på vikten av allas ansvar att skydda de äldre från smitta. Det är viktigt att man är helt frisk om man besöker någon och att man följer de riktlinjer och rutiner som finns framtaget kring säkra besök.

Säkra besök på särskilt boende för äldre

Vi har alla ett gemensamt ansvar att skydda äldre mot smitta.

Inför besöket

 • Den som vill göra ett besök på boendet ringer för att boka en lämplig tid att komma på.
 • Vid misstänkt och konstaterad smitta informeras besökarna om att vänta med besöket.
 • Information ges om vad besökaren måste tänka på under besöket.

Under besöket

 • Besökaren kommer på bokad tid och stannar vid entrédörren för att invänta personal.
 • Besökaren spritar händerna med handdesinfektion.
 • Besökaren får inte ha några förkylningssymtom eller andra symtom på sjukdom.
 • Om hosta eller nysning uppstår, hosta och/eller nys i armvecket.
 • Besökaren följs till den boendes lägenhet. Inga besökare får vistas i allmänna utrymmen.
 • I den boendes lägenhet finns möjlighet till handtvätt på den boendes toalett, samt tillgång till handdesinfektion.
 • Visir ska användas av besökaren och information ges om hur det ska användas.
 • Tänk på att hålla avstånd.
 • Besökaren använder trygghetslarmet för att kalla på personal när man vill lämna lägenheten.
 • Vi rekommenderar att max två personer gör besök samtidigt.

Efter besöket

 • Personalen hjälper den boende att tvätta sina händer.
 • Personalen torkar av alla kontaktytor med ytdesinfektion.

Hjälp med inköp och ärenden

Min anhörig får inte gå ut och handla – kan hemvården handla?

Hemvård ges till personer som inte kan handla på egen hand. Men om du på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar. Här är några förslag:

 • Vissa mataffärer har särskilda öppettider för riskgrupper. Kolla mataffären där du bor. Många mataffärer kör också hem mat på beställning.
 • Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller att anhörig/bekant handlar åt dig och lämnar varor vid dörren.
 • Om du är 70 år eller äldre kan du använda Servicetjänst

Servicetjänst

Servicetjänsten inköp av dagligvaror samt apoteksärenden erbjuds dig som är 70 år eller äldre och som inte kan ta dig ut själv och inte heller har anhöriga som kan hjälpa dig med inköpen. Tjänsten begränsas till inköp av nödvändiga varor för att klara den egna vardagen (såsom matvaror och läkemedel), storhandling ingår inte. Tjänsten betalas kontant enligt taxan för servicetjänster, vilket är 156 kronor per timme och utförs i första hand av personal inom enheten Servicetjänster. Tjänsten beställs på telefon 0510-77 15 48, måndag-fredag kl. 8-12.

Matkassen

Matkassen är en servicetjänst för dig som är 70 år eller äldre. Matkassen är en måltid som innehåller förberedda ingredienser så att själva matlagningen tar maximalt 20 minuter och är mycket enkel att klara av. Maten förbereds av kockarna på Vänerköket och levereras hem till beställaren. Tjänsten kostar 65 kronor per portion. Mer information ges på telefonnummer 0510-77 15 48, måndag-fredag kl. 8-12.

Äldreomsorgens dagverksamhet

Äldreomsorgens dagverksamhet Galeasens dagverksamhet är stängd. Hur pandemin utvecklar sig kommer dock påverka när vi kan starta upp verksamheten igen. Dagverksamheterna Cura och Glunten är igång men utförs inte i kommunens lokaler som tidigare. Fortsatt stöd och hjälp ges utifrån individuell planering.

Kommunens mötesplatser för seniorer har fortsatt stängt

Ingen vet hur länge pandemin kommer att pågå och därför kan vi inte meddela något exakt datum för när mötesplatserna kommer att öppna igen. Det vi kan säga i dagsläget är att mötesplatserna kommer att vara stängda till och med 1 september 2021.

Socialtjänsten

Digitala möten med socialtjänsten erbjuds.

 • Lidköping Bredband gör en riskbedömning inför varje installation. Installationen utförs om den kan ske på ett riskfritt sätt.
 • Inga elmätare byts inomhus i privata bostäder förutom i undantagsfall. Kundtjänst är stängd för besök.
 • Med anledning av det skärpta läget gällande pandemin återupptar vi begränsning av antal besökare vid Kartåsens återvinningscentral.
 • Nyuppsättning av vattenmätare görs, samt mätarbyte i brunn och i vissa fall flerbostadshus.

 • Byggenhetens e-tjänst ”Boka tid hos handläggare” erbjuder enbart telefonmöten som första kontakt.
 • Tillsyn inom Bygg respektive Miljö- och hälsa som är möjlig att senarelägga flyttas fram. Där det är lämpligt kan Miljö- och hälsa ta kontakt med verksamheten per telefon för att göra en typ av tillsyn/kontroll.

Miljö-Hälsa regler för servering

Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Förbudet att servera alkohol på serveringsställen mellan klockan 20.00 och 11.00 förlängs till den 28 februari 2021.

Smittspridningen är kvar på en fortsatt hög nivå i Sverige. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att nuvarande restriktioner och åtgärder ska vara kvar i minst 3-4 veckor.

Att vistas på krogar, barer och restauranger kan vara förknippat med ökad risk för smittspridning. Därför förlänger nu regeringen förbudet mot att servera alkohol på serveringsställen mellan klockan 20.00 och 11.00 till den 28 februari 2021. Från den 1 mars fram till och med den 11 april 2021 gäller förbudet att servera alkohol återigen från klockan 22.00.

Undantag från förbudet görs för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

Om smittläget förvärras kan förbudet förlängas ytterligare. Vid en förbättrad situation kan förbudet tas bort före den 11 april.

Rutiner för egenkontroll

 • Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.
 • Miljö- och byggnämnden kan besluta om att förelägga verksamheten att åtgärda brister eller att verksamheten ska stängas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta på restauranger och caféer länk till annan webbplats

 • Fixarbrandis utför endast akuta uppdrag.
 • Man inte tar emot studiebesök
 • Myndighetsutövning utförs efter bedömning av lämplighet.

Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: