Information om covid-19

Coronapandemin har nu pågått sedan 2020 och kommer fortsätta under lång tid framöver. Det är därför viktigt att du fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Det här gäller från 22 november 2021

Information på Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Här sammanfattar vi alla åtgärder vi som kommun tagit till följd av coronaviruset.

 • Informationen är uppdelad förvaltningsvis för att göra det så tydligt som möjligt.
 • Sidan uppdateras med nya åtgärder i takt med att de sker.
 • Viktigt att veta är att grunden för alla beslut vi fattar är Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och rekommendationer om corona och covid -19.

Det sker löpande uppdateringar. Följande är senast uppdaterade områden.

Barn & Skola

For information in Arabic, Dari, English, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Romani, Russian, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden online Länk till annan webbplats..

På Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns information på arabiska, dari, engelska, farsi, finska, franska, pashto, polska, romani, ryska, somaliska, spanska, thai, tigrinja och tyska.

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in och läsa på 1177.se Länk till annan webbplats.. Via telefontjänsten får du allmän information om vaccination mot covid-19. Det är samma information som finns på 1177.se Länk till annan webbplats..

Telefonnummer: 010-473 94 30

Öppettider: 07.00-16.00

Du kan inte få hjälp med boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.

Frågor och svar (FAQ) covid-19 - Barn & Skola

Frågor och svar covid-19 - Barn & Skola

Detta gäller i Barn & Skola från 2021-11-01

Rekommendationer till barn i förskoleålder, alla fullvaccinerade samt de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret:

 • Stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion (till exempel halsont, feber, hosta, sjukdomskänsla)
 • Testning för covid-19 behövs vanligtvis inte
 • Återgång till förskola, skola, arbete samt fritidsaktiviteter kan ske efter ett feberfritt dygn (24 timmar) och du känner sig frisk även om vissa luftvägssymtom finns kvar.

Rekommendationer till alla som inte är fullvaccinerade:

 • Stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion (till exempel halsont, feber, hosta, sjukdomskänsla)
 • testa för covid-19 så snart som möjligt
 • De som är ovaccinerade och som har testat negativt för covid-19 kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter efter ett feberfritt dygn (24 timmar) samt känner sig friska även om vissa luftvägssymtom finns kvar.

Kultur och Fritids verksamheter öppnar med vissa anpassningar

 • Utifrån Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendationer med start den 1 juni beslutas nu att Kultur- och fritidsnämndens verksamheter återgår till ordinarie öppettider. Även om allt fler är vaccinerade och antalet smittade sjunker har vi anpassningar i fråga om max antal besökare och tidsbegränsningar. Olika anpassningar beroende på varje mötesplats förutsättningar och de riktlinjer och restriktioner som gäller i stunden.

Allmän information

Vi arbetar aktivt med att försöka begränsa smittspridning och skydda våra målgrupper. Vi följer de rutiner som smittskydd och vårdhygien i Västra Götaland har tagit fram. De uppdateras hela tiden efter de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Vid ett krisläge kommer vi att prioritera basala livsuppehållande insatser för dem som behöver vårt stöd. Basala livsuppehållande insatser är bland annat mat, läkemedel, toalettbesök och personlig hygien. Det kan innebära att vi måste prioritera bort de insatser som inte är basala livsuppehållande insatser.

Patientsekretessen

Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter/brukare eller medarbetare då den personliga integriteten måste värnas. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Säkra besök på särskilt boende för äldre

Vi har alla ett gemensamt ansvar att skydda äldre mot smitta.

Vikten av säkra besök på äldreboende

Vi vet att besöken betyder mycket för såväl de boende som för de anhöriga och vi anser att det nuvarande system, där anhöriga får boka besök och på plats ha visir och noga följa framtagna riktlinjer, fungerar väl. Vi har ingen avrådan från besök på Lidköpings äldreboenden, men vi vill trycka på vikten av allas ansvar att skydda de äldre från smitta. Det är viktigt att man är helt frisk om man besöker någon och att man följer de riktlinjer och rutiner som finns framtaget kring säkra besök.

Inför besöket

 • Den som vill göra ett besök på boendet ringer för att boka en lämplig tid att komma på.
 • Vid misstänkt och konstaterad smitta informeras besökarna om att vänta med besöket.
 • Information ges om vad besökaren måste tänka på under besöket.

Under besöket

 • Besökaren kommer på bokad tid och stannar vid entrédörren för att invänta personal.
 • Besökaren spritar händerna med handdesinfektion.
 • Besökaren får inte ha några förkylningssymtom eller andra symtom på sjukdom.
 • Om hosta eller nysning uppstår, hosta och/eller nys i armvecket.
 • Besökaren följs till den boendes lägenhet. Inga besökare får vistas i allmänna utrymmen.
 • I den boendes lägenhet finns möjlighet till handtvätt på den boendes toalett, samt tillgång till handdesinfektion.
 • Tänk på att hålla avstånd.
 • Besökaren använder trygghetslarmet för att kalla på personal när man vill lämna lägenheten.
 • Vi rekommenderar att max två personer gör besök samtidigt.

Efter besöket

Personalen hjälper den boende att tvätta sina händer.
Personalen torkar av alla kontaktytor med ytdesinfektion.

Hjälp med inköp och ärenden

Min anhörig får inte gå ut och handla – kan hemvården handla?

Hemvård ges till personer som inte kan handla på egen hand. Men om du på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar. Här är några förslag:

 • Vissa mataffärer har särskilda öppettider för riskgrupper. Kolla mataffären där du bor. Många mataffärer kör också hem mat på beställning.
 • Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller att anhörig/bekant handlar åt dig och lämnar varor vid dörren.
 • Om du är 70 år eller äldre kan du använda Servicetjänst

Servicetjänst

Servicetjänsten inköp av dagligvaror samt apoteksärenden erbjuds dig som är 70 år eller äldre och som inte kan ta dig ut själv och inte heller har anhöriga som kan hjälpa dig med inköpen. Tjänsten begränsas till inköp av nödvändiga varor för att klara den egna vardagen (såsom matvaror och läkemedel), storhandling ingår inte. Tjänsten betalas kontant enligt taxan för servicetjänster, vilket är 156 kronor per timme och utförs i första hand av personal inom enheten Servicetjänster. Tjänsten beställs på telefon 0510-77 15 48, måndag-fredag kl. 8-12.

Matkassen

Matkassen är en servicetjänst för dig som är 70 år eller äldre. Matkassen är en måltid som innehåller förberedda ingredienser så att själva matlagningen tar maximalt 20 minuter och är mycket enkel att klara av. Maten förbereds av kockarna på Vänerköket och levereras hem till beställaren. Tjänsten kostar 65 kronor per portion. Mer information ges på telefonnummer 0510-77 15 48, måndag-fredag kl. 8-12.

Mötesplatserna öppnar igen

Efterfrågan och saknaden har varit stor under det gångna året då kommunens mötesplatser för seniorer har varit stängda på grund av pandemin. Men nu planeras för nyöppning. Den 4 oktober är det åter dags att öppna dörrarna. Det kommer finnas lunch, fika och vissa aktiviteter. Dock kommer allt inte att bli precis som det var innan pandemin. Det är fortfarande av största vikt att alla tar sitt ansvar och följer de rekommendationer som finns för att öppningen ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt.

Socialtjänsten

Digitala möten med socialtjänsten erbjuds.

Skyddsutrustning

I vård- och omsorgsarbete används munskydd och visir i arbete som sker närmare brukaren än 2 meter.
Vid konstaterad Covid-19 eller vid symptom på Covid-19 i väntan på provsvar används andningsskydd och visir.

Återgår till samma rutiner som före pandemin

Återgår till samma rutiner som före pandemin

Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: