Frågor och svar (FAQ) covid-19 - Barn & Skola

Här har vi samlat frågor och svar om förskola och skola när det gäller coronavirus (covid-19). Barn & Skolas verksamhet omfattar förskola, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola, musikskola och fritidsgårdar. Barn & Skola är organiserat i enheter där varje enhet har en eller två ansvariga rektorer. En enhet kan omfatta flera olika verksamheter som förskola och skola.

Viktig information 2022-01-20

Smittspridningen av covid-19 är nu på det högsta läget hittills sedan pandemin startade, och förväntas fortsätta stiga de närmaste veckorna. Provtagningskapaciteten räcker inte till för behovet av testning. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att närkontakter utan symtom tillsvidare inte ska provtas. Det gäller då även våra smittspårningar runt fall i skolan. Vi kommer under denna period därför inte att dela ut testkit via skolorna. När smittoläget ändras kommer testningen sannolikt att återupptas. Smittspårning i form av information att man utsatts för smitta ska dock fortfarande ges.

Hur covid-19 hanteras i Barn & Skolas verksamheter

Utgångspunkten är 100 procents närvaro i våra grundskolor. Elever mår bäst av att vara på skolan. Oro för smittspridning är inte ett skäl för distansundervisning. Viktigt att komma ihåg att eleverna har skolplikt och rätt till undervisning. Undantag, vid flertalet sammanhängade covid-fall, där periodvis distans kan tillämpas i grundskolan görs i samråd med Smittskydd Västra Götaland.

Respektive rektor rapporterar omgående till Barn & Skolas coronasamordnare.
Barn & Skola följer Smittskydds rutin när det gäller smittspårning. Vi hjälper till med att ta reda på vilka som ska egentestas och koordinerar insatsen. Vid händelse av flera fall på skolan/förskolan under en period upprättar coronasamordnaren en dialog med Smittskydd Västra Götaland och gör en analys av situationen. I samråd med Smittskydd Västra Götaland kan huvudmannen besluta om stängning/distansundervisning/fjärrundervisning under en begränsad period.
Situationen följs upp med Smittskydd Västra Götaland för en säker återgång till ordinarie verksamhet.

Vi följer Smittskyddets riktlinjer vid behov av smittspårning i vilka som ska informeras om konstaterade fall. En noggrann kartläggning görs vid varje konstaterat fall. Därefter informerar vi de som ingår i kartläggningen. Alla kan känna sig trygga med våra rutiner och den kartläggning vi gör. Kartläggningen innefattar alla personer i verksamheten under den smittsamma perioden. Har man varit i nära kontakt med en smittad person blir man kontaktad.

Anställd personal inom kommunen gör ett test (PCR-prov) vid symptom eller om man ingår i smittspårning.

Barn & Skola följer Smittskydds rutin när det gäller smittspårning. Vi hjälper till med att ta reda på vilka som ska egentestas och koordinerar insatsen.

Alla fullvaccinerade och/eller de som haft bekräftad covid senaste 6 månaderna ska inte provta sig i samband med smittspårning om man är symptomfri.

Elever i åk 6-9 får själva hämta test på skolan. I övriga fall delar vi ut provtagningskit till elever som är på plats i skolan och som då ingår i smittspårning. Instruktion om hur testet ska genomföras och lämnas in framgår i ett medföljande instruktionsblad från vårdcentralen. Det är viktigt att det sker på ett smittsäkert sätt.

Barn som inte är i skolan när provtagningskit delas ut bokar provtagning via 1177.se Länk till annan webbplats. eller sin vårdcentral.

Viktigt att veta är att det är inte skolan som är ansvarig för smittspårning, vi bistår Smittskydd Västra Götaland med kartläggning och utskick av följebrev. Kontakta din vårdcentral via 1177 vid frågor.

Handsprit finns utplacerade på förskolor och skolor utifrån respektive enhets bedömning. Munskydd och visir finns till personal.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn och elever ska bära munskydd i förskola eller skola.

Sedan pandemin startade har lokalvårdarna utökat städet av alla tag-ytor såsom dörrhandtag, bänkar och lampknappar. Bänkar torkas en gång i veckan. Det finns även flaskor med ett milt alkaliskt medel så elever/pedagoger kan torka av sina bänkar vid behov.

Barn och skolnämnden eller ordförandebeslut Barn och skolnämnden med hänvisning till delegation i brådskande beslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen. Utgångspunkt är rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland.

Coronasamordnare inom Barn & Skola har kontinuerligt kontakt med Smittskydd Västra Götalandsregionen för att vara uppdaterade om smittläget, rekommendationer och riktlinjer.

Smittskydd Västra Götaland reviderar sina rekommendationer och informationsblad med jämna mellanrum utifrån smittläget och instruktioner från Folkhälsomyndigheten. Detta kan innebära olika åtgärder beroende på vilken verksamhet man tillhör och när man ingår i smittspårningen.

Restriktioner och rekommendationer gällande familjekarantän kan förändras, kolla därför med 1177 eller din vårdcentral.

Klicka på bilden för större bild

Flödesschema

Klicka på bilden för större bild

Flödesschema symptom Covid förskola

Om vaccination mot covid-19 på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Telefonstöd på andra språk

Nationella stödlinjen telefon 08-123 680 00 ä'r öppen vardagar klockan 09:00-12:00 och 13:00-15:00. Här ges svar på svenska, arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor.

Exempel på frågor som kan besvaras är:

  • Vad är coronavirus?
  • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
  • Vad gäller kring vaccinering?
  • Finns det mediciner mot coronaviruset?
  • Var finns det information på olika språk?

Saknar du någon fråga och svar?

Har du förslag på fler frågor som skulle passa här kan du fylla formuläret nedan. Verksamhetsspecifika frågor och svar publiceras ej.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: