Inflyttning i nybyggda demenscentrum Villa Videbeck

Den första flygeln på kommunens nya demenscentrum Villa Videbeck på Margeretelundsområdet står nu redo och i förra veckan flyttade de första boende in på en av avdelningarna.

Den här veckan är det dags för boende på ytterligare två avdelningar att flytta in och veckan därefter är det dagverksamheten Club Vides tur att få ta de nya lokalerna i anspråk, berättar demenssamordnare och enhetschef Susanne Sandén.

Villa Videbeck kommer när det är färdigbyggt 2023 att ha 106 lägenheter för personer med demenssjukdom. Målet är att samla kompetens inom demens för att ge god och säker vård och omsorg samt trygghet till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Bygget kommer kosta 175 miljoner och är en av de största investeringarna Lidköpings kommun gjort på många år.

Följande verksamheter kommer att ingå i Villa Videbeck demensboende, en demensspecialiserad hemvårdsgrupp, dagverksamhet, korttidsvård och avlösning/växelvård samt anhörigstöd och uppsökande verksamhet.

Villa Videbeck byggs i fem etapper. Nu när etapp 1 är klar startar arbetet med etapp 3, parallellt löper även arbetet med etapp 2. Under planering och byggnation har det tagits stor hänsyn till de boendes perspektiv och personalens arbetsmiljö, säger projektledare Henrik Johansson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: