Vård- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat i bokslutet för 2020

Resultatet för Vård- och omsorgsnämnden är plus 5,8 miljoner kronor för helåret 2020. Dock har man gjort ett avdrag för att återställa underskott från 2018 och 2019 års resultat och hamnar då på plus 400 000 kronor.

Årets planerade förändringar, som finns med i strategisk plan och budget, har genomförts som planerat. Exempelvis har Guldvingens äldreboende stängts och utveckling har skett av välfärdsteknologi och digitala verktyg för att stödja nya arbetsmetoder och samtidigt bidra till ökad självständighet för brukarna. Byggnation av Demenscentrum Villa Videbeck och mötesplats Bifrost har genomförts enligt plan. Daglig verksamhet har samlokaliserats till Sockerbruket och en samorganisering har genomförts av förvaltningarna Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg till en sektor, Social Välfärd. Den nya sektorn ska arbeta på uppdrag av både socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd. Året har i övrigt präglats av Covid-19. Trots detta levererar verksamheten fortsatt goda siffror i de kvalitetsundersökningar som görs nationellt.

Bokslutet ger ett mycket bra resultat som överensstämmer väl med tidigare prognos. Detta trots att 2020 varit ett annorlunda år och att det har varierat stort både på kostnads- och intäktssidan, säger Lena Blomgren, Vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: