Landets bästa äldreomsorg finns i Lidköping

I tidskriften Fokus presenteras årligen en ”Bäst att leva-lista”. Nytt för i år är kategorin landets bästa äldreomsorg, där Lidköpings kommun tar hem förstaplatsen.

Lidköpings kommun har mycket goda resultat i brukarbedömningen där brukarna själva får betygssätta hemtjänst och äldreomsorg. Personalkontinuiteten är hög och nio av tio anställda är heltidsanställda. Mycket pengar läggs på hemtjänsten samt förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.

Det är mycket glädjande att vi fått en så fin utmärkelse och man känner en stor stolthet över verksamheten och alla medarbetare som gjort detta möjligt, säger Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: