Digitalisering av inköp av dagligvaror inom hemtjänsten

Matleveranser inom äldreomsorgen i Lidköpings kommun kommer i framtiden att upphandlas från butiker istället för att skötas av kommunens personal.

Syftet är förutom att modernisera även att frigöra resurser till kärnverksamheten. Undersköterskorna behövs i omvårdnadsarbetet och arbetet med att hantera inköpslistor och plocka matvaror i butik kan skötas av andra, berättar sektorschef Lotta Hjoberg.

En ny modell ska införas där matbeställningarna digitaliseras samtidigt som själva handlandet och leveranserna upphandlas av butikerna. Hemtjänstens personal kommer att erbjuda hjälp och stöd med att lägga beställningar, genom en dator eller surfplatta, tillsammans med brukaren.

Utvärderingar från kommuner som redan har infört ett liknande arbetssätt visar att en digitalisering av inköpsprocessen inte bara leder till en effektivare användning av hemtjänstens resurser utan även bidrar till en ökad delaktighet och självständighet bland brukarna. Många är glada över att kunna välja bland ett större utbud av matvaror och att se butikens utbud med egna ögon, avslutar Lotta.

Förändringen ska vara genomförd senast 1 september 2022.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: