Föräldrastöd och familjebehandling

Du som är förälder kan få stöd av oss på Social Välfärd. Som familj kan ni få hjälp med bland annat familjerådgivning och föräldrautbildning.

I flikarna nedan kan du läsa mer om vad vi har för dig som förälder.

Kika gärna på filmen för att få höra lite mer om kommunens föräldrastöd.

Källan erbjuder rådgivning, stöd och behandling och vänder sig till föräldrar, familjer, barn och unga.

Som förälder kan du vända dig direkt till Källan för information och rådgivning i föräldrarollen. Efter beslut av socialsekreterare kan familjer även få mer omfattande hjälp. Källan erbjuder gruppverksamhet för föräldrar som vill minska bråk och konflikter med sina barn och ungdomar.

Barn som har anhöriga med missbruksproblem erbjuds gruppverksamhet för att tillsammans med andra i samma situation få hjälp att hantera sin situation.

Vänd dig till Källans Föräldrastöd, telefon 0510-771018, måndagar 08:00-09:00, torsdagar 13:00-14:00.

Källan, Fiskaregatan 4 c

Familjebehandling är hjälp som kan beviljas av socialsekreterare efter utredning av barnets/ungdomens behov. Hjälpen riktar sig till såväl familjer med mindre bekymmer som till de familjer där det finns en omfattande oro och risk för negativ utveckling.

Familjebehandlare och familj kommer överens om hur man kan arbeta tillsammans för att nå önskad förändring. I familjebehandlingen använder vi oss av den gemensamma kunskap och erfarenhet vi skapat oss genom åren samt bland annat av följande metoder och arbetssätt:

 • Komet barn 3-11 år och Komet tonår 12-18 år bygger på att som förälder hitta fungerande sätt att kommunicera med sitt barn eller ungdom.
 • Förstärkt Komet 3-11 år vänder sig till föräldrar som av olika skäl kan behöva extra stöd för att tillgodogöra sig innehållet i en Kometkurs. Depression, stress, ADHD och annan psykisk ohälsa är exempel på svårigheter hos föräldrarna som kan göra det svårt att gå en vanlig Kometkurs. Här kan man även få hjälp med att hantera ilska och stress samt med att planera vardagen.
 • Marte Meo är en videobaserad metod där syftet är att stödja och hjälpa föräldrar att se sitt barns behov och resurser och att kunna påverka samspelet mellan sig själv och barnet i positiv riktning.
 • Miljöterapeutiskt behandlare arbetar nära familjen och använder situationer i vardagen för att främja en positiv utveckling hos familjen genom att träna färdigheter och hitta nya fungerande sätt.
 • Circle of security, COS, är ett program som ger föräldrar vägledning i hur de kan skapa trygghet hos sina barn.
 • Funktionell familjeterapi, FFT, riktar sig till familjer med ungdomar i åldern 11- 18 år. Målet är att familjen ska lära sig nya sätt att hantera olika situationer som uppstår. FFT vänder sig till familjer med ungdomar som är utåtagerande och där det finns problem med konflikter, skolk, kriminalitet, kommunikation, alkohol och droger.
 • Lösningsfokuserat arbetssätt handlar om att få hjälp med att skapa en detaljerad bild av hur man vill känna, tänka och samspela med andra i olika situationer i sitt liv. Man utgår ifrån att förändring sker lättare genom utveckling av det man redan kan, än genom bearbetning av brister.
 • Parenting young children, PYC, är ett utbildningsprogram för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Programmet riktar sig till föräldrar som har barn som är yngre än 7 år. Syftet är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn.
 • Motiverande samtal, MI, är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI kan användas i kort rådgivning och som längre behandlingsmetod.

Du som bor i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara eller Vara är välkommen att ta kontakt med Familjerådgivningen i Lidköping.

Gå till Familjerådgivningens sida för att läsa mer.

Guldvingens familjecentral

Ibland hamnar man i kniviga situationer och negativa mönster som förälder, man tycker att man prövat allt och fantasin och orken tryter. Då kan du vända dig till Guldvingens familjecentral där du kan få råd och stöd i att hitta nya vägar. Gäller för dig som har barn mellan 0-6 år.

Gå till Guldvingens familjecentrals sida för att läsa mer.

Källan

Källan erbjuder föräldrastöd till föräldrar med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Som förälder till barn och ungdom kan man ibland behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda, ge råd och information. Då är det skönt att kunna prata med någon som har erfarenhet och kunskap.

Tidsbokning varje måndag kl 8-9 och torsdag 13-14 på telefon 0510-77 10 18. Du kan också maila oss på: foraldrastod@lidkoping.se

Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn eller tonåring? Nya Kometkurser kommer kontinuerligt.

NYHET – nu kan du också gå Komet via webben!

Vad är Komet?

Komet är en föräldrakurs där målet är att förbättra relationen och minska konflikterna mellan dig som förälder och ditt barn eller tonåring.

Hur går det till?

Programmet bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel och verktyg för hur du kan bemöta ditt barn eller tonåring. Du som förälder får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar. Komet finns med inriktning på barn 3-11 år och tonåringar 12-18 år. Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två utbildade gruppledare.

Det är kostnadsfritt att delta och man träffas en kväll i veckan:

 • 10 träffar för Komet barn. Till Kometbarn erbjuds barnvakt.
 • 8 träffar för Komet tonår
  samt en uppföljningsträff.

Nyhet – iKomet – webbaserad föräldrautbildning

Nu kan vi erbjuda föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år att gå iKomet, en internetbaserad version av den uppskattade föräldrakursen Komet. Kursens fokus ligger på att stärka relationen och minska konflikterna mellan barn och föräldrar. iKomet består av sju avsnitt och pågår i tio veckor. Man knyts till en webbehandlare som man träffar enskilt vid fyra tillfällen, men i övrigt jobbar man hemifrån via iKomet-webben och med konkreta hemuppgifter med sitt barn.

Är du intresserad så hör av dig till Krister Svensson, 0510-77 10 39, krister.svensson@lidkoping.se

Vem kan delta?

Komet vänder sig till dig som har barn eller tonåringar som har ett utagerande beteende där det ofta blir konflikter och bråk mellan dig och hen. Du upplever att du ”kört fast” och behöver hitta nya sätt för att det ska fungera bättre hemma. Du är beredd att avsätta extra tid och kraft för att nå en positiv förändring.

Socialstyrelsen beskriver samspelsbaserade föräldraprogram som bäst metod för barn med ADHD, vid sidan av medicinering (ADHD hos barn och vuxna (2002). Socialstyrelsen).

När?

Varje termin, höst och vår, erbjuds Kometkurser genom Källan.

Komet för tonår likväl som för barn startar nästa gång i början av februari 2020.

Komet barn:
Sara Sjömark, 0510-770418, sara.sjomark@lidkoping.se

Komet tonår:
Michael Ericzon, 0510-77 12 66, michael.ericzon@lidkoping.se

Gå gärna in på Komets hemsida.länk till annan webbplats

TRYGGVE- gruppverksamhet för barn och ungdomar

Du som har en förälder som berusar sig på alkohol, tabletter eller narkotika. Du är inte ensam, det finns hjälp och stöd!

I Tryggvegruppen får du träffa andra som har det på ett liknande sätt och gruppledare som har kunskap kring missbruk och beroende.

I gruppen lär vi oss bland annat om hur alkohol och droger påverkar en familj och våra relationer och hur det känns att vara anhörig till någon med missbruksproblem.

Tryggve finns för dig som är mellan 7-19 år gammal.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: