Medlingsverksamheten

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått brott och den drabbade. Mötet sker tillsammans med en neutral, kunnig medlare.

Syftet med medling är att parterna ska få samtala om det som hänt. Efter medlingen är det förhoppningsvis lättare för båda parter att lämna händelsen bakom sig.

Vad krävs för att få medlingshjälp?

  • Brottet ska vara polisanmält
  • Gärningspersonen ska ha erkänt brottet eller delaktighet i brottet
  • Både gärningspersonen och den brottsutsatta ska vilja medverka
  • Gärningspersonen ska vara mellan 12-21 år och folkbokförd i Lidköping, Skara, Vara, Götene, Grästorp eller Essunga.

Vad är medlarens uppgift?

Medlaren ska förbereda parterna för medlingen och hjälpa till i samtalet om det behövs. Medlaren ska även se till att mötet går bra. Före medlingsmötet hålls ett separat möte med varje part. Under mötet går man igenom partens förväntningar inför medlingen.

Medling för dig som är brottsutsatt

I en medling får du ett ansikte på den som utsatt dig för brott. Om du bär på rädsla för gärningspersonen kan det vara en stor hjälp. Det kan även underlätta inför ett möte i en rättegång.

Du får möjlighet att berätta för gärningspersonen hur du upplevt brottet och vilka konsekvenser brottet inneburit. Du kan ställa frågor till honom eller henne. Det finns också möjlighet att genom överenskommelser med gärningspersonen få upprättelse och gottgörelse.

Medling för dig som begått brott

Det krävs mycket mod att möta den person man utsatt för brott. Du visar att du är en person som kan ta ansvar och som vill försöka ställa saker och ting till rätta. I medlingen får du en chans att förklara dig och möjlighet att be om förlåtelse för det du gjort.

Vem tar initiativ till medling?

Initiativet kan komma från polisen, socialtjänsten eller frivården. Du kan också själv ta initiativ till medling. Du kan vända dig till utredare hos polisen, socialsekreterare, frivårdsinspektör eller stödperson. Du kan även vända dig direkt till Medlingsverksamheten.

Kontakta Medlingsverksamheten

Telefon: 0510-77 14 26 Telefontid: tisdag 13.30 – 14.30 och torsdag 08.30-09.30.
E-post: medling@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: