Solcellsanläggningar

Vi får en del frågor om vilka krav vi ställer på solcellsanläggningar. Egentligen ligger inte denna fråga inom vårt verksamhetsområde utan i grunden är det elsäkerhetsverkets föreskrifter som reglerar hur en solcellsanläggning ska utformas och installeras. Från vårt perspektiv utgör en solcellsanläggning i likhet med andra elinstallationer en brandrisk om den installerats fel eller om den skadas på grund av bristande kontroll och underhåll. Vidare kan en solcellsanläggning utgöra en risk för vår personal i samband med räddningsinsats och därmed begränsa våra möjligheter att vidta vissa åtgärder.

Undvik felaktiga installationer

För att undvika att felaktiga installationer orsakar brand i solcellsanläggningar är det viktigt att kontrollera om elinstallationsföretaget har rätt kunskap och därmed kan förväntas utföra installationen korrekt.

Installation av solcellsanläggningar är arbeten som ska utföras av elinstallationsföretag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar". I Elsäkerhetsverkets e-tjänst ”Kolla elföretaget” kan du kolla upp om företaget du tänkt anlita finns registrerat för rätt verksamhetstyp.

Risker vid räddningsinsats

Förutom risken att solpaneler faller ner i samband med brand så utgör anläggningens strömförande delar en risk för räddningsmanskapet i samband med släckinsats. För att vi ska kunna agera på ett säkert sätt behöver det vid anläggningen finnas en väl specificerad dokumentation som beskriver anläggningens uppbyggnad, kablar och brytares placering samt vilka delar som blir spänningslösa av respektive brytare. Vidare behöver brytare och anläggningsdelar vara tydligt uppmärkta och skyltade.

Saknas tillförlitlig information om solcellsanläggningens uppbyggnad och det vid släckinsats inte kan utläsas vilka delar som blir spänningslösa vid användande av brytare så måste vi i vår riskbedömning förutsätta att personalen kan utsättas för elchock. Detta kan innebära att vissa släckåtgärder inte kommer att genomföras.

Placering solcellsmoduler

Vid släckinsats i en byggnad kan vi behöva vidta åtgärder från taket. Det kan handla om att göra en håltagning för att släppa ut brandrök eller använda speciell utrustning som punkterar taket och påför släckvatten till insidan. Med anledning av detta är det olämpligt att täcka hela tak med solcellsmoduler eller lägga solcellsmoduler över område där brandavskiljande väggar går upp till yttertaket. För att vi ska ha handlingsutrymme för att vidta denna typ av åtgärder behövs fria passager om cirka 2-3 meter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: