Risk för brand i skog och mark

Den senaste tidens varma väder har på många platser gjort det mycket torrt i skog och mark. Vi uppmanar därför till stor försiktighet gällande eldning i naturen samt beträffande användning av maskiner som kan orsakar antändning i skog och mark.

Eldning utomhus

Den som eldar utomhus bär alltid ansvaret för att det sker på ett betryggande sätt från brandskyddssynpunkt. Innan man tänder en eld för grillning, genomför gräsbränning eller tänder en brasa ska man alltid bedöma riskerna utifrån de lokala förhållanden som råder på platsen och vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brandspridning eller störande rökspridning. Är det torrt i skog och mark ska man naturligtvis undvika att elda även om eldningsförbud inte har meddelats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: