Förmåga räddningsinsats

En enskild räddningsstyrka med en styrkeledare (SL) och fyra brandmän (Bm) klarar av att genomföra invändig livräddning och släckning i en lägenhet eller losstagning och räddning i ett fordon vid trafikolycka. Vid större olyckor behövs fler räddningsstyrkor och fler ledningsnivåer. Vår samverkan över fyra kommuner gör att vi med egen organisation kan hantera större olyckor och att vi kan dela på ledningsnivåer såsom insatsledare i beredskap (ILB) och räddningschef i beredskap (RCB). Utöver våra egna resurser så samverkar vi också med andra organisationer t.ex. genom avtal med angränsande räddningstjänster.

Räddningsstyrkors placering och insatstid

Nedanstående bild visar var våra räddningsstyrkor är placerade och hur lång insatstid vi har i olika områden. Med insatstid menas tiden från larm till dess att räddningsstyrkan är framme vid olycksplatsen. Rosa områden har insatstid 0-10 minuter, gula områden har insatstid 10-20 minuter och gröna områden har insatstid 20-30 minuter. De röda linjerna visar var olika räddningsstyrkor möts om de larmas samtidigt. Förkortningen (RIB) står för räddningspersonal i beredskap och olika räddningsstyrkor beskrivs med siffror som anger antal personal med olika befattningar. Exempel: En styrkeledare och fyra brandmän skrivs som 1+4.

Behov av räddningspersonal vid olika olyckor

Nedanstående bild visar exempel på hur behovet av räddningspersonal och ledningsnivåer ökar beroende på olyckans omfattning och komplexitet. Den personaluppställning som krävs uttrycks i form av siffror och innebär generellt antal insatsledare + antal styrkeledare + antal brandmän. De tre händelser som är placerade på det nedersta trappsteget erfordrar inte insatsledning. På de två översta stegen i trappan är personaluppsättningen kompletterad med en skadeplatschef som ska ha insatsledarkompetens.

Utöver det som framgår av bilden kommer behovet av räddningsfordon att variera både gällande antal och typ för de olika händelserna. Räddningsinsatserna kommer också att ta olika lång tid och behovet av räddningspersonal kommer att variera under insatsens gång. Brand i äldreboende, större byggnadskomplex, tar flest resurser i anspråk utifrån de exempel på händelser som redovisas. När arbetet behöver vara som mest intensivt kräver händelsen cirka 85 % av våra operativa personalresurser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: