Uppdrag och styrning

Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) är en gemensam organisation för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Vårt uppdrag är att bidra till invånarnas trygghet.

Uppdrag

Vårt uppdrag handlar i grunden om att utföra uppgifter utifrån lag om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Genom vår tillsyns- och informationsverksamhet arbetar vi för att minska risken för bränder i våra medlemskommuner. Vi samarbetar också med andra myndigheter, förvaltningar och organisationer för att minska risken för andra typer av olyckor. Om en olycka inträffar är våra räddningsstyrkor dygnet runt beredda på att rycka ut för att rädda liv, egendom och miljö. Närmare beskrivning av verksamhetens mål och förmåga samt hur verksamheten är planerad och organiserad finns i vårt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Styrning

Vår verksamhet är politiskt styrd genom Räddningsnämnden Västra Skaraborg. Nämnden är en så kallad gemensam nämnd där Lidköping är värdkommun. Nämnden består av ledamöter från samtliga medlemskommuner och sammanträder normalt fem gånger per år.

Räddningsnämnden är medlemskommunernas gemensamma organ för uppgifter som gäller räddningstjänst, skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor, tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt säkerhetssamordnarfunktionen enligt lag om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: