Eldning utomhus

Den som eldar utomhus bär alltid ansvaret för att det sker på ett betryggande sätt från brandskyddssynpunkt. Innan man tänder en eld för grillning, genomför gräsbränning eller tänder en brasa ska man alltid bedöma riskerna utifrån de lokala förhållanden som råder på platsen och vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brandspridning eller störande rökspridning. Är det torrt i skog och mark ska man naturligtvis undvika att elda även om eldningsförbud inte har meddelats.

Eldningsförbud

Från brandskyddssynpunkt kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen då det på grund av väderleksförhållandena råder stor brandrisk. Syftet med eldningsförbud är att förhindra att mänskliga handlingar leder till omfattande bränder i skogsområden eller i sammanhängande markområden. Beslut om eldningsförbud till följd av stor brandrisk tas lokalt av Räddningstjänsten Västra Skaraborg för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Eldningsförbud kan även utfärdas regionalt av Länsstyrelsen.

När eldningsförbud utfärdas så innehåller beslutet information om vilket geografiskt område som omfattas, vilka aktiviteter som är förbjudna, eventuella undantag samt när förbudet börjar gälla.

Beslut om eldningsförbud och upphävande av förbudet meddelas via kommunernas hemsidor, via lokalradions nyhetssändningar samt via lokalpressen.

Anmälan om eldning utomhus

Den som eldar större brasor eller genomför gräsbränning i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kan anmäla detta till Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Syftet med denna anmälan är att minska risken för felaktig utalarmering av räddningsstyrkor. Det är inte ovanligt att förbipasserande trafikanter misstolkar planerade eldningar som brand i terrängen och därför ringer SOS Alarm.

Grillning i naturen

Tyvärr händer det att vi får åka ut och släcka markbränder som orsakats av oförsiktig grillning i naturen. Även om det inte råder eldningsförbud bör den som grillar i skog och mark alltid vara försiktig och tänka på följande:

  • I första hand bör man använda iordninggjorda grillplatser, fältkök eller riktiga medtagbara grillar.
  • Engångsgrillar med korta ståltrådsben bör undvikas då de blir mycket varma på undersidan och kan antända torrt gräs. Ställ aldrig engångsgrillar direkt på brännbara underlag.
  • Gör man en egen grillplats bör man undvika underlag som torvmark, mossa eller jordig skogsmark med närhet till stubbar och myrstackar. Grillplatsen bör förläggas på grus- eller sandmark och härden bör begränsas med stensättning eller t.ex. cementrör om det avser en permanent grillplats. Runt om grillplatsen bör man se till att det inte finns närliggande vegetation som kan ge upphov till fortsatt brandspridning.
  • Eldning direkt på berghällar bör undvikas då detta kan leda till sprickbildning och missfärgning.
  • Vid grillning i naturen får man använda döda grenar, kvistar och kottar som ligger löst på marken som bränsle. Levande träd och sopor ska däremot inte användas. Sopor tar man självklart med sig hem när man lämnar platsen.
  • Den som grillar i skog och mark ska alltid försäkra sig om att elden är ordentligt släckt innan man lämnar platsen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: