Ny kontaktrutin för press

Den 1/3 2022 kl. 09:00 inleds ett samarbete om en gemensam ledningscentral mellan Räddningstjänsten Västra Skaraborg och Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Detta innebär att pressinformation vid räddningsinsatser från och med denna tidpunkt kommer att lämnas via tel. 0500-42 40 01.

Bakgrund

För att ytterligare stärka samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i föreskrift MSBFS 2021:4 reglerat hur den kommunala räddningstjänstens övergripande ledning skall organiseras.

För att möta de krav som återfinns i denna föreskrift har Räddningstjänsterna i Västra och Östra Skaraborg bildat ett gemensamt räddningsledningssystem. En gemensam ledningscentral för båda organisationerna återfinns vid brandstationen i Skövde. Denna ledningscental kommer att hantera pressinformation vid räddningsinsatser från och med 1/3 2022 kl. 09:00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: