Utbildning

I syfte att stärka personers förmåga att förebygga brand och agera i händelse av olyckor bedriver vi utbildningsverksamhet. I första hand prioriterar vi informations- och utbildningsaktiviteter riktade mot barn och ungdom, nyanlända samt mot anställd personal i våra medlemskommuner. I mån av tid kan vi också ta emot studiebesök eller medverka vid evenemang som har ett tydligt säkerhetsbudskap.

Insatser riktade mot barn och ungdomar

När det gäller barn och skolungdomar har vi en del inarbetade aktiviteter som genomförs regelbundet. Varje år bjuds alla 6-åringar in för brandinformation och aktiviteter på våra brandstationer: Vi åker också ut varje år till skolorna för att utbilda alla barn i årskurs 5. Utöver detta kan vi vid behov erbjuda skolorna utbildningen ”Upp i rök” som handlar om konsekvenser av anlagd brand.

Vi samarbetar med De la Gardigymnasiet där Vård- och omsorgsprogrammet bland annat erbjuder kurserna räddningsmedicin och människans säkerhet. Genom att vi medverkar vid kurserna får vi möjlighet att träffa de elever som är intresserade av att få en djupare inblick i yrken inom akutsjukvård och räddningstjänst.

Utbildningsfilmer årskurs 5

Utbildning i Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik. Utbildningen ger behörighet för Heta arbeten i 5 år.

Kursförutsättningar

Kursförutsättningar


Kurslängd

8 timmar

Antal deltagare per kurs

12 -20 personer

Pris

2925 kr/person exkl. moms

Kurstillfällen i Lidköping våren 2021

-


Brandskyddsutbildning

Utifrån lag om skydd mot olyckor ska varje verksamhet bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. En förutsättning för detta är att personalen har grundläggande kunskap om brandrisker, brandförlopp, brandskydd och hur man agerar i händelse av brand. Syftet med denna kurs är att ge deltagaren sådan grundläggande kunskap. Utbildningen genomförs på er arbetsplats.

Utbildningen omfattar brandkunskap, hur man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete och hur man agerar i händelse av brand. Vi tittar också på hur arbetsplatsens brandskydd är uppbyggt vid en rundvandring och genomför en praktisk släckövning.

Kursförutsättningar

Kursförutsättningar


Kurslängd

2,5 timmar

Antal deltagare per kurs

15 personer

Pris

5000 kr/kurs exkl. moms


Utbildning i Hjärt- och lungräddning + hjärtstartare

Någon får ett plötsligt hjärtstopp. Det kan hända på arbetsplatsen, på fritiden eller i hemmet. Som medmänniska kan man snabbt behöva vidta åtgärder i väntan på att ambulans eller räddningstjänst.

Denna utbildning ger grundläggande kunskap om att hålla fria luftvägar, ge konstgjord andning i kombination med hjärtkompression och halvautomatisk hjärtstartare.

Kursförutsättningar

Kursförutsättningar


Kurslängd

3 timmar

Antal deltagare

10 personer

Pris

5625 kr/kurs exkl. moms

Kontaktuppgifter utbildning

Nedanstående kontaktuppgifter kan användas vid beställning och förfrågningar gällande kurser, studiebesök och medverkan vid evenemang. Bokning av utbildning i heta arbeten ska dock göras via brandskyddsföreningens webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: