Telefon, e-post och besöksadress

Ring (+46)0510-77 00 00, faxa (+46)0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.
Söker du någon enskild person? Se adressboken.

Lidköpings kommun
531 88 Lidköping vid Vänern
Besöksadress: Skaragatan 8

Nyheter

Korsningen Wennerbergsvägen och Hamngatan är avstängd. Korsningen kommer att hållas avstängd till och med torsdagen den 26 november. Omledning av…

Evenemang