Demenscentrum

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Du är välkommen att kontakta vår demenssamordnare i olika demensfrågor.

Demenssamordnaren erbjuder råd och stöd till personer med demenssjukdom och anhöriga samt kan ge dig information om det stöd och hjälp som kommunen kan erbjuda.

Demenssamordnare Susanne Sandén
Telefonnummer 0510-77 02 00

Gruppboende för personer med demenssjukdom

För personer med demenssjukdom finns särskilda gruppboenden som är behovsprövade. Här bor man i en liten grupp om åtta till tio personer och får vård och omsorg utifrån sina egna behov. Läs mer om våra gruppboenden för personer med demenssjukdom:

Tallskogens demensboende
Östhaga demensboende nedre
Östhaga demenboende övre

Cura och Gluntens dagverksamhet

För personer med demenssjukdom finns Cura & Gluntens dagverksamhet som är till för personer med minnesproblematik som behöver stöd, sällskap och stimulans.

Kontakta Cura & Gluntens dagverksamhet

Cura Dagverksamhet, telefon 0510-77 18 40
Gluntens Dagverksamhet, telefon 0510-77 03 49
Enhetschef, telefon 0510-77 02 00
Anhörigstödssamordnare, telefon 0510-77 17 30

Gluntens korttidsenhet

Glunten är en korttidsenhet. Hos oss kan du vistas under en viss tid av olika anledningar. För att komma till korttiden behöver du ett biståndsbeslut. När vi ska planera för fortsatta insatser gör vi det tillsammans med dig och biståndshandläggare, detta kallar vi vårdplanering.

För att du och dina anhöriga ska känna trygghet och kontinuitet arbetar vi på Glunten med kontaktmannagrupper. Grupperna fungerar som din förlängda arm i de situationer där du behöver hjälp och stöd. I teamet ingår arbetsterapeut, rehabassistent och sjukgymnast/fysioterapeut.

Syfte med korttidsboende
Ge dig möjlighet till återhämtning och träning efter en sjukdom eller skada
Ge avlösning för närstående
Få tid att utreda om du åter kan bo i ditt eget hem efter en sjukhusvistelse eller om du behöver plats på ett äldreboende
Ge dig omvårdnad medan du väntar på en plats i äldreboende.
Vem kan få korttidsvård?
För att du ska få korttidsvård behöver du ett beslut från en av våra biståndshandläggare. Ibland kan du istället för korttidsboende erbjudas en plats på ett äldreboende.

Var ligger Glunten?
Du hittar oss på andra våningen på Ågården i Lidköping.

Telefonnummer till Glunten
Enhet Korttid 0510-77 03 79
Sjuksköterska 0510-77 03 47
Enhetschef Glunten 0510-77 16 76

Gluntens växelvård

På Glunten finns en enhet för växelvård. Hit kan du komma regelbundet och växla dessa perioder med att bo i ditt eget hem. Växelvården finns till för att ge avlösning till en anhörigvårdare eller för dig som regelbundet behöver byta hemmiljö för att samla kraft och få socialt umgänge.

Individuella insatser
På Glunten planerar vi din hjälp efter dina behov och möjligheter. Vi sätter tillsammans upp ett mål för din vistelse.

Kontaktmannaskap
För att såväl du som anhöriga ska känna trygghet och kontinuitet arbetar vi med kontaktmannaskap. Din kontaktman fungerar som din förlängda arm i de situationer då du behöver hjälp och stöd.

Telefonnummer till Glunten
Enhet Växelvård 0510-77 03 79
Sjuksköterska 0510-77 03 47
Enhetschef Glunten 0510-77 16 76

För personer med demenssjukdom finns särskilda gruppboenden som är behovsprövade. Här bor man i en liten grupp om åtta till tio personer och får vård och omsorg utifrån sina egna behov. Läs mer om våra gruppboenden för personer med demenssjukdom:

Tallskogens demensboende
Östhaga demensboende nedre
Östhaga demenboende övre