Uppsökande verksamhet för äldre

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Uppsökande verksamhet för äldre

Som en del i kommunens hälsofrämjande arbete erbjuds du som fyller 75 år, och som inte har hjälp från Social Välfärd, att vara med i en studiecirkel, ”Seniorträffar”. Du som fyller 80 år erbjuds hembesök.

För dig som fyller 75 år och inte har hjälp

Ett team med arbetsterapeut, biståndshandläggare, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska informerar om hälsa, egenvård och vilket stöd kommunen kan bidra med. Studiecirklarna genomförs på kommunens olika mötesplatser.

För dig som fyller 80 år och inte har hjälp

Du erbjuds hembesök av biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska. Den som kommer till dig arbetar i teamet i det område där du bor.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan