Vård- och omsorgscollege

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Vård- och Omsorgscollege (VO-college) är en samverkansform på nationell, regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Genom att förbättra samarbetet, tydliggöra vars och ens ansvar och säkra kvaliteten utnyttjas de samlade resurserna mer effektivt.

VOC-regionSkaraborg-hoger-850pxl

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga representanter där representationen från arbetsgivaren ska vara i majoritet. Det är alltså ingen ny skolform eller ny institution. VO-college omfattar däremot alla vård- och omsorgsutbildningar från gymnasienivå till och med universitet. Syftet är att ”skapa kvalitativa utbildningar som kan möta framtida nya utmaningar, trygga kommande rekryteringsbehov och därmed bidra till ökad livskvalité för våra medborgare”.

Vård- och omsorgscollege nationellt

Nationellt finns föreningen Vård- och omsorgscollege som ska agera stödjande och granskande. Föreningen består av representanter från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vårdförbundet, Kommunala företagens samorganisation (KFS) och Vårdföretagarna. Föreningen Vård- och omsorgscollege utser certifierare som granskar och certifierar de regionala ansökningarna. Först efter att den regionala ansökan är certifierad kan de lokala ansökningarna skickas in.

Regionalt VO-college Skaraborg

Regionalt finns en styrgrupp bestående av de fyra lokala styrgruppsordförandena, representation från utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackligt förtroendevalda. Ordförande i styrgruppen är Inger Levin, HR-strateg på Skaraborgs Sjukhus. På regional nivå arbetar även en arbetsgrupp med medlemmar från våra fyra lokala college och som i sin tur är koordinatorer i respektive lokala grupper.

Lokalt VO-college

Lokalt finns styr- och arbetsgrupp. Majoriteten i grupperna ska innehas av vård- och omsorgsverksamheten. VO-College är ett skyddat varumärke som får användas när kvalitetskriterierna är uppnådda och certifiering genomförd. De tio kriterierna är:

  • Målsättning och organisation
  • Avtal och överenskommelser
  • Regionalt och lokalt perspektiv
  • Infrastruktur för utbildningen
  • Samverkan mellan arbetslivet och utbildningsanordnare
  • Kvalitetsarbete
  • Hälsoperspektivet,
  • Kreativ och stimulerandearbets-och lärmiljö (lokal nivå)
  • Lärformer och arbetssätt (lokal nivå)
  • Lärande i arbete (lokal nivå)

Organisation

Lokalt VO-college Västra Skaraborg certifierades i januari 2012 och omcertifierades i juli 2013 (femårsperiod). I december 2014 certifierades utbildningsanordnaren MedLearn AB i Lidköping som då anslöt till lokalt VO-college. Ordförande i VO-college Västra Skaraborg är Sven-Ove Andersson, förvaltningschef Vård & Omsorg i Lidköping.

I den lokala styr- och arbetsgruppen ingår representanter från Arbetsgivare och utbildningsanordnare i följande orter: Lidköping, Skara, Götene, Vara och Grästorp. Här ingår även Skaraborgs Sjukhus i Lidköping, MedLearn AB i Lidköping i samverkan med fackförbundet Kommunal samt Arbetsförmedlingen. Arbetet leds av en lokal styrgrupp där deltagarna representerar arbetsliv och utbildning. Den är också länken till Skaraborgs regionala styrgrupp.

Arbetsgivare inom lokalt VO-college Västra Skaraborg är Grästorps kommun, Götene kommun, Lidköpings kommun, Skara kommun, Vara kommun samt Skaraborgs sjukhus i Lidköping. Utbildningar inom lokalt VO-college Västra Skaraborg är Campus Lidköping, De la Gardiegymnasiet Lidköping, Vuxenutbildningen Skara, Katedralskolan Skara samt MedLearn AB i Lidköping.

Nationellt finns föreningen Vård- och omsorgscollege som ska agera stödjande och granskande. Föreningen består av representanter från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vårdförbundet, Kommunala företagens samorganisation (KFS) och Vårdföretagarna. Föreningen Vård- och omsorgscollege utser certifierare som granskar och certifierar de regionala ansökningarna. Först efter att den regionala ansökan är certifierad kan de lokala ansökningarna skickas in.