Borgerlig begravning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Begravningsavgift betalas av alla vare sig du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsceremonin.

Parkbänk vid Lidan

Den som är medlem i Svenska kyrkan har också rätt till en begravningsceremoni. De som inte är med i Svenska kyrkan får anlita någon som begravningsförrättare för att få en begravningsceremoni. Om man vill kan en vän eller anhörig förrätta begravningen annars kan begravningsbyråerna här nedan göra det. Kostnaden regleras mellan begravningsförrättaren och dödsboet.

En borgerlig begravning är utan religiösa förtecken. Det finns inga bestämmelser om hur den borgerliga begravningsceremonin ska ordnas och de anhöriga kan fritt välja lokal, musik, med mera.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser. Du kan läsa mer om begravningsombudets uppgifter i 49§ begravningsförordningen.

Begravningsombudets ansvarsområde i Lidköpings kommun omfattar samtliga församlingar som finns inom Lidköpings kommun:

Lidköpings församling
Sunnersbergs församling
Sävare församling
Södra Kållands pastorat

Lidköpings kommuns begravningsombud för perioden 2015–2018 är

Anders Alsterhag
Hovby HARALDSGÅRDEN 2
53192 LIDKÖPING

Telefon: 070-913 14 60
e-post: anders.a2012@gmail.com