Borgerlig vigsel

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Den 29 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten tillsammans med smittskyddet i Västra Götaland om hårdare restriktioner i vårt län till följd av den ökade smittspridning av covid -19 vi har just nu. Den 16 november gick regeringen ut med ännu stramare riktlinjer där vi alla måste ta ansvar för att minska smittspridningen. Vi ska bland annat avstå från fysisk kontakt med andra än de vi bor tillsammans med.

Lidbeckska Huset

Som följd på dessa hårda restriktioner erbjuder vi inga borgerliga vigslar så länge rådande rekommendationer råder. Vi följer noga utvecklingen och kommer erbjuda vigslar igen när vi bedömer att situationen tillåter det.

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som förrättas av vigselförrättare som utses av länsstyrelsen. Två personer kan gifta sig oavsett om de är av olika eller samma kön. Du behöver inte bo i Lidköping för att få gifta dig här.

Viktigt att tänka på är att avboka vigsel om man känner symptom som snuva, halsont, feber och hosta.

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som förrättas av vigselförrättare som utses av länsstyrelsen. Två personer kan gifta sig oavsett om de är av olika eller samma kön. Du behöver inte bo i Lidköping för att få gifta dig här.

Boka vigsel

Innan ni kan gifta er måste ni boka tid för vigsel och söka hindersprövning. Planerar ni ett stort bröllop eller vill ha vigseln på en speciell dag bör ni boka i god tid.

Vigsel sker torsdagar och fredagar klockan 14:00-16:00 och lördagar klockan 11:00-14:00. Vi erbjuder inte vigsel på helgdagsaftnar, röda dagar och klämdagar. Under 2020 erbjuder vi heller inga vigslar under veckorna 27-31.

Hindersprövningsintyg och vigselintyg samt namn och adress på era vittnen ska skickas eller lämnas till Kontaktcenter senast två veckor före vigseln.

Här bokar du din vigsel.

Postadress:
Lidköpings kommun
Kontaktcenter
531 88 LIDKÖPING vid Vänern

Hindersprövning och anmälan om efternamn

Innan ni kan gifta er måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om båda är folkbokförda i Sverige ansöker ni om hindersprövning på blankett SKV7880 och skickar in undertecknad blankett till Skatteverket.

Om inte båda parter är folkbokförda i Sverige gäller andra regler som ni kan läsa om på Skatteverkets hemsida.

När hindersprövningen är godkänd utfärdar Skatteverket ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel” som skickas hem till brudparet. Det brukar ta 1-2 veckor. Intyget gäller i fyra månader. Vi måste ha fått intyget två veckor före vigseln.

Om ni vill byta efternamn hittar ni blankett och information på Skatteverkets hemsida.

Vigseln

Ceremonin är enkel och förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Den tar cirka 5-10 minuter.

Ni bestämmer själva inramningen till vigseln; om ni vill växla ringar, ha brudbukett, hur ni vill vara klädda, om ni vigas med bara två vittnen eller tillsammans med många gäster.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Vigselförrättare

Anders Fyhr
Eilert Ahlstrand
Lennart Jonsson
Marianne Löfgren
Marita Bengtsson
Jennifer Hasselroth
Susanne Liljenroth

Vittnen

Två vittnen som är myndiga enligt svensk lag ska vara närvarande vid akten. De kan vara släkt eller vänner till brudparet. På vardagar kan kommunen kalla in vittnen. Ni får bjuda så många gäster som ni vill till ceremonin.

Plats för ceremonin

Vigseln sker vanligtvis i Lidbeckska huset, Gamla Stadens Torg 2 men på begäran kan vigsel på lördagar äga rum på annan plats. På lördagar är huset låst så vigselförrättaren tar emot brudföljet i entrén.

Kostnad

Det kostar inget att vigas borgerlig i Lidbeckska huset på vardagar. På helgdagar tar vigselförrättarna ut reseersättning som ska betalas i samband med vigseln eller innan.

Att tänka på

  • Sök hindersprövning och gör namnanmälan. Ta reda på vad som gäller hos Skatteverket om du inte är svensk medborgare och/eller folkbokförd i Sverige.
  • Boka tid för vigseln
  • Skicka/lämna in hindersprövningsintygen till Kontaktcenter så snart de är klara, senast två veckor före vigseln
  • Skicka/lämna uppgift om namn och adress på vittnena senast två veckor före vigseln. På vardagar kan kommunen ordna vittnen.
  • Brudparet måste kunna legitimera sig vid vigseln
  • Betala reseersättning till vigselförrättaren om vigseln är på en lördag

Innan ni kan gifta er måste ni boka tid för vigsel och söka hindersprövning. Planerar ni ett stort bröllop eller vill ha vigseln på en speciell dag bör ni boka i god tid.

Vigsel sker torsdagar och fredagar klockan 14:00-16:00 och lördagar klockan 11:00-14:00. Vi erbjuder inte vigsel på helgdagsaftnar, röda dagar och klämdagar. Under 2020 erbjuder vi heller inga vigslar under veckorna 27-31.

Hindersprövningsintyg och vigselintyg samt namn och adress på era vittnen ska skickas eller lämnas till Kontaktcenter senast två veckor före vigseln.

Här bokar du din vigsel.

Postadress:
Lidköpings kommun
Kontaktcenter
531 88 LIDKÖPING vid Vänern

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta