DiVOS – Digital kompetens inom Vård & Omsorg Skaraborg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

DiVOS – ett tvåårigt projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden, ESF, med fokus att öka den digitala kompetensen inom vård och omsorg. DiVOS är ett samverkansprojekt mellan sex kommuner i Västra Skaraborg; Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Sammanlagt kommer cirka 3 300 anställda inom vård och omsorg i de medverkande kommunerna att nås av projektets olika utbildningsinsatser kring digital utveckling.

DiVOS vitt

Vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar i framtiden med en ökande andel äldre i befolkningen och svårigheter att rekrytera personal. Kommunerna har därför ett behov av att bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter. Genom kompetensutveckling vill kommunerna skapa förutsättningar att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter men också stärka personalens ställning på arbetsmarknaden genom ökad digital kompetens.

Inledningsvis ska ett antal ambassadörer från varje kommun utbildas. Dessa ambassadörer ska sedan med stöd av framtaget utbildningsmaterial leda dialogbaserade utbildningar på sina arbetsplatser. Utbildningarna anpassas utifrån yrkeskategori och verksamhetsområde.

Vi som arbetar i projektet:
Margareta Ejdestig, Projektledare/Kommunikatör, 0510-77 17 74
Elin Lee, Projektadministratör, 0510-77 17 73
Ann-Charlotte Edvinsson, Utbildningshandledare brukarnära teknik, 0510-77 10 32
Thomas Granath, Utbildningsledare digitala verktyg, 0510-77 01 67
Åsa Törn (fr.o.m. sept -19), Utbildningskoordinator, 0510-77 09 43

Projektet pågår under perioden 2019-04-01 – 2021-03 31.
DiVOS medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700
Europeiska socialfonden
www.esf.se

Medverkande kommuner

loggorna V6

 

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen