Första gången du söker försörjningsstöd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Om du bor i kommunen och inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstödet är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du bor i kommunen och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

 

Visualisera första ansökan

Visualisera första ansökan

1. Hur kommer jag i kontakt med er?

När du ansöker om ekonomiskt bistånd första gången tar du kontakt med vår mottagning för eventuell bokning av nybesök.
Telefon: 0510-77 08 99

Telefonen har öppet: Måndag: 10:00-11:00 Tisdag: 14:00-15:00 Onsdag: 10:00-11:00 Torsdag: 10:00-11:00 Fredag: 10:00-11:00

Inför ditt första besök vill vi att du tittar på den här filmen:

2. Hur snabbt kan jag få en tid för besök?

I samband med att du ringer och bokar tid kan du ställa frågor och få information om försörjningsstöd och vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att du ska ha rätt till bistånd. .Efter att du kontaktat oss skickar vi hem en blankett för ansökan om försörjningsstöd samt besökstid. För att kunna utreda rätten till bistånd behövs ett personligt besök samt kompletta handlingar. Vår väntetid för nya ärenden är cirka 1-2 veckor.

Till följd av rådande situation Covid -19 och för att minska risken för smittspridning sker nybesök per telefon när det är möjligt. För att nybesök per telefon ska kunna genomföras är det viktigt att du lämnar in begärda handlingar innan besökstiden.

3. Hur hittar jag er?

Vi finns på Fiskaregatan 4 C som ligger vid Rörstrandsområdet. Anmäl dig i receptionen och tala om vem du har fått tid hos, handläggarens namn finns i det informationsbrev som du fått hemskickad till dig.

Vid besöket gör du en planering tillsammans med din handläggare mot målet att du ska bli självförsörjande. Det är viktigt att du följer din planering för att du ska ha rätt till bistånd.

4. Vad måste jag lämna för uppgifter i utredningen?

Vilka uppgifter som behövs i utredningen varierar beroende på viken situation du befinner dig i. Generellt kan man säga att en utredning om försörjningsstöd består av minst två delar, dels en ekonomisk utredning och dels en utredning om du står till arbetsmarknadens förfogande eller inte. Till den ekonomiska utredningen behöver vi exempelvis kontoutdrag från samtliga banker som du har samt styrkta uppgifter om dina inkomster, tillgångar och utgifter. När det gäller utredning om du står till arbetsmarknadens förfogande eller inte behöver du visa inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen samt redovisa arbeten du söker. Kan du inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom måste du styrka detta med ett läkarintyg.

Ibland händer det att vi kontrollerar att dina uppgifter stämmer med andra myndigheter.

5. Hur länge måste jag vänta på ett beslut?

När du har varit på besök och gjort din ansökan ska den utredas av handläggare eller socialsekreterare. Vi utreder en ansökan om försörjningsstöd så fort som möjligt. Hur lång handläggningstiden är beror på när vi får in alla nödvändiga handlingar som vi behöver för att kunna utreda din ansökan. När din ansökan är komplett bör du få ett beslut inom sju arbetsdagar. Vilka handlingar som du behöver lämna in står på informationsbrevet som vi skickar hem till dig i samband med att vi bokar besökstid.

6. Bifall på ansökan?

Om vi bedömer att du har gjort vad du ska för att klara din försörjning samt om du inte har egna medel till att kunna försörja dig så kan du få ja på din ansökan om försörjningsstöd. Hur mycket försörjningsstöd du får beror på vad du har för inkomster och godtagbara utgifter samt hur många ni är i familjen. Utredningen med beslut samt beräkning skickar vi till dig per post. Beslut gäller för en månad i taget. Du måste göra en ny ansökan för varje månad. Om du har blivit beviljad ekonomiskt bistånd kan du nästa gång söka via vår e-tjänst.

Socialstyrelsens hemsida kan du göra en preliminär beräkning av försörjningsstöd och få information om riksnormen för försörjningsstödet.

7. När kommer pengarna?

Har du beviljats försörjningsstöd ser du det i utredningen som vi skickar hem till dig när du har pengarna på ditt konto.

8-9. Vad händer om jag får avslag?

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut om du får avslag på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du göra en överklagan. För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha kommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Information om hur du överklagar finns i utredningen som vi skickat hem till dig i samband med att ditt beslut. Du kan också läsa om hur du ska gå till väga under fliken så överklagar jag ett beslut. Avslagsbeslut gäller, precis som beviljade, endast en månad och därefter har du möjlighet att ansöka på nytt.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan