Mina sidor – Ekonomiskt bistånd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

En tjänst från Social Välfärd. Denna tjänst vänder sig till dig som har ekonomiskt bistånd.

Här loggar du in på Mina sidor – ekonomiskt bistånd

Tjänsten ligger nere för service under följande tisdagar:

15 september klockan 08:30-17:00
20 oktober klockan 08:30-13:30
17 november klockan 08:30-13:30
15 december klockan 08:30-13:30

Vad har tjänsten att erbjuda

Här kan du följa din ansökan om ekonomiskt bistånd, från det du lämnat in ansökan tills beslut är fattat.

Du ser när din ansökan är registrerad som inkommen, vilken bedömning och vilka beslut som fattats och när beslutet har fattats. Du kan också läsa din beräkning. Har du fått ett bifallsbeslut och pengar ska betalas ut kan du också se vilken dag utbetalningen går från oss. Detta innebär att du inte behöver kontakta din handläggare för att få information om ditt ärende utan har tillgång till den när du vill via tjänsten. Du ser också kontaktinformationen till din handläggare.

På Mina Sidor kan du också få information om du har blivit utvald för stickprovskontroll och vilka handlingar du behöver inkomma med för att komplettera din ansökan. Du kan få informationen via sms eller e-post, du väljer själv på vilket sätt under min profil. Det är viktigt att du registrerar aktuella kontaktuppgifter till dig så att du är nåbar för information.

Hädanefter kommer gynnande beslut endast att meddelas via ”mina sidor” i e-tjänsten. Detta gäller oavsett om man ansöker om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten eller inte. Eventuella avslagsbeslut kommer även fortsättningsvis att meddelas per post.

Har du ekonomiskt bistånd har du automatiskt tillgång till tjänsten, det enda du behöver ha är e-legitimation.

Instruktion till klient för att använda tjänsten Mina sidor

Support/Felanmälan av tjänsten

Logga in med e-legitimation

För att logga in på Mina sidor – ekonomiskt bistånd måste du logga in med e-legitimation.

E-legitimation kan du få om du uppfyller följande:

  • Du har ett svenskt personnummer
  • Du är minst 16 år (olika banker har dock olika regler för ålderskrav, hör efter med din bank)
  • Du är folkbokförd i Sverige
  • Om du inte har e-legitimation kan du läsa mer om hur du skaffar en sån på E-legitimation.se.

Både du och din make/maka/partner/sambo behöver bank-id eller e-legitimation när ni söker försörjningsstöd tillsammans via e-tjänsten återansökan ekonomiskt bistånd. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank. Läs mer om e-legitimation på Skatteverkets webbplats.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan