E-tjänst för försörjningsstöd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Sök försörjningsstöd via e-tjänsten

Denna möjlighet gäller för dig som har insatsen ekonomiskt bistånd och som söker försörjningsstöd återkommande.

Nu kan du återigen få hjälp med att använda e-ansökan försörjningsstöd!!

På Kontaktcenter kan du få hjälp med att lära dig hur du ansöker om försörjningsstöd via e-tjänsten för försörjningsstöd.

Du behöver:

  • Pågående insats ekonomiskt bistånd
  • Giltig e-legitimation eller bank-id
  • Vara folkbokförd i Lidköpings kommun

Sammanboende eller makar behöver båda e-legitimation då de ska söka ekonomiskt bistånd tillsammans.

Ansök om försörjningsstöd

Du kommer bara att kunna söka försörjningsstöd elektroniskt en gång per månad. När du har skickat in din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar. Ansökan öppnar igen 15 dagar innan nästa månadsperiod börjar.

Om du har skäl för att fortsätta lämna in din ansökan på papper så går det också men du kommer då att behöva lämna in underlag med din ansökan.

Innan du startar

Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Du behöver inte skicka med några underlag, men spara dem för en eventuell kontroll. Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.

Instruktioner för e-ansökan

Logga in med e-legitimation

Både du och din make, maka, partner eller sambo behöver bank-id eller e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank. Läs mer om e-legitimation på Skatteverkets  webbplats.

Logga in med e-legitimation och fyll i ansökan. Du kan också söka via din smartphone. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan när den är färdig.

Stickprovskontroller

Vi utför stickprovskontroller med ett slumpmässigt urval. Vid en kontroll ska du kunna uppvisa handlingar gällande din ekonomi. Ni ska kunna styrka de utgifter ni har ansökt om samt visa att ni inte har oredovisade tillgångar. Vid en stickprovskontroll kommer vi att kontakta dig och meddela vilka handlingar du skall inkomma med till myndigheten.

Social- och Arbetsmarknadsnämnden kan efter särskild bedömning även göra stickprov när det finnas skäl att tro att något inte stämmer på ett sådant sätt att det föranleder misstanke om bidragsbrott. Det kan exempelvis handla om att ansökan är väsentligt förändrad jämfört med tidigare eller att sökande har förändrade eller större kostnader.

Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag. Du ansvarar för att dina uppgifter är korrekta. Att lämna felaktiga uppgifter kan vara bidragsbrott och leda till polisanmälan.

Karta

Visa större karta