Boendesamordning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen i form av boendesamordning kan beviljas dig som är helt bostadslös och som har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Som bostadslös räknas även du som har ordnat tillfälliga bostadslösningar. Biståndet är individuellt behovsprövat. Vid beviljad hjälp skickas remiss till förvaltningens boendesamordnare. Därefter sker gemensam planering med boendesamordnaren och dig där det framkommer på vilket sätt som du kan få stöd i ditt bostadssökande.Bistånd i form av boendesamordning garanterar inte att den enskilde erhåller bostad hos någon hyresvärd i kommunen. Efter individuell bedömning kan hjälp i form av boendesamordning även beviljas personer som behöver byta bostad. Biståndet beviljas då enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen.