Medlingsverksamheten

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått brott och den drabbade. Mötet sker tillsammans med en neutral, kunnig medlare.

Syftet med medling är att parterna ska få samtala om det som hänt. Efter medlingen är det förhoppningsvis lättare för båda parter att lämna händelsen bakom sig.

Vad krävs för att få medlingshjälp?

  • Brottet ska vara polisanmält
  • Gärningspersonen ska ha erkänt brottet eller delaktighet i brottet
  • Både gärningspersonen och den brottsutsatta ska vilja medverka
  • Gärningspersonen ska vara mellan 12-21 år och folkbokförd i Lidköping, Skara, Vara, Götene, Grästorp eller Essunga.

Vad är medlarens uppgift?

Medlaren ska förbereda parterna för medlingen och hjälpa till i samtalet om det behövs. Medlaren ska även se till att mötet går bra. Före medlingsmötet hålls ett separat möte med varje part. Under mötet går man igenom partens förväntningar inför medlingen.  

Medling för dig som är brottsutsatt

I en medling får du ett ansikte på den som utsatt dig för brott. Om du bär på rädsla för gärningspersonen kan det vara en stor hjälp. Det kan även underlätta inför ett möte i en rättegång.

Du får möjlighet att berätta för gärningspersonen hur du upplevt brottet och vilka konsekvenser brottet inneburit. Du kan ställa frågor till honom eller henne. Det finns också möjlighet att genom överenskommelser med gärningspersonen få upprättelse och gottgörelse.

Medling för dig som begått brott

Det krävs mycket mod att möta den person man utsatt för brott. Du visar att du är en person som kan ta ansvar och som vill försöka ställa saker och ting till rätta. I medlingen får du en chans att förklara dig och möjlighet att be om förlåtelse för det du gjort.

Vem tar initiativ till medling?

Initiativet kan komma från polisen, socialtjänsten eller frivården. Du kan också själv ta initiativ till medling. Du kan vända dig till utredare hos polisen, socialsekreterare, frivårdsinspektör eller stödperson. Du kan även vända dig direkt till Medlingsverksamheten.

Kontakta Medlingsverksamheten

Telefon: 0510-77 14 26 Telefontid: tisdag 13.30 – 14.30 och torsdag 08.30-09.30.
E-post: 
medling@lidkoping.se

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta