Hjälp inom kommunen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Om du som förälder behöver stöd och hjälp i din föräldraroll eller för dina barn så finns det olika vägar att gå.

Om du som förälder behöver stöd och hjälp kan du vända dig till:

 • Råd & Information 0-6 år
 • Råd & Information 6-18 år
 • Föräldrakursen Komet
 • Anhörigstöd till barn och ungdomar med missbruk i familjen
 • Samarbetssamtal och rådgivning kring vårdnad, boende och umgänge
 • Familjerådgivning

Om du som ungdom behöver stöd och hjälp kan du vända dig till:

 • Fältsekreterare
 • Ungdomsmottagning

Vissa typer av hjälp kan du inte få utan att det först görs en utredning av en socialsekreterare:

 • Familjebehandling
 • Kontaktperson
 • Kontaktfamilj
 • Placeringar utanför hemmet
 • Stödkontakt med socialsekreterare
 • Krissamtal för barn och ungdomar som har bevittnat våld

Är du under 18 år så görs, med vissa undantag, utredningen tillsammans med dina föräldrar.

Läs mer i flikarna nedan.

Råd & Information 0-6 år

Ibland hamnar man i kniviga situationer och negativa mönster som förälder, man tycker att man prövat allt och fantasin och orken tryter. Då kan man vända sig till Guldvingens familjecentral där man kan få råd och stöd i att hitta nya vägar. Gäller för dig som har barn mellan 0-6 år. Har du barn äldre än 6 år så vänd dig till Källans Råd & Information, telefon 0510-771018, måndagar 08:00-09:00.

Här erbjuds

 • Föräldrasamtal
 • Föräldragrupp för er som fått fler barn

Kontakta föräldrarådgivare Mats Andersson  0510-77 08 83 för ytterligare information om gruppverksamheterna eller för att boka tid för samtal.

Råd & Information 6-18 år

Källan

Källan erbjuder Råd och information till föräldrar med barn/ungdomar 6-18 år. Klicka på länken om du vill veta mer.

Källans Råd & Information, telefon 0510-771018, måndagar 08:00-09:00.

Föräldrakursen Komet

Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn/tonåring? Delta i Komet! Läs mer om Komet här.

Anhörigstöd till barn och ungdomar med missbruk i familjen

TRYGGVE- gruppverksamhet för barn och ungdomar

Du som har en förälder som berusar sig på alkohol, tabletter eller narkotika. Du är inte ensam, det finns hjälp och stöd! Läs mer om Tryggve här.

Samarbetssamtal och rådgivning kring vårdnad, boende och umgänge

Vill du läsa mer om samarbetssamtal? Klicka här.

För rådgivning, vänd er till:

Familjerätten

Telefon 0510-770463, måndag, onsdag-fredag kl 8-9

Familjerådgivning

På familjerådgivningen arbetar vi med samtalsstöd och bearbetning vid svårigheter o kriser i nära relationer.Vi som arbetar här är socionomer med psykologisk vidareutbildning särskilt inriktad på relationer.

Läs mer om familjerådgivning här.

Fältsekreterare

Vi fältsekreterare är till för att stötta och hjälpa ungdomar som behöver det, för vi vet att alla har det tufft i livet ibland och vi vet också att det kan vara svårt att veta var man kan vända sig om man vill ha hjälp. Till oss får man vända sig med vad som helst, stort eller smått, och vi lovar att hjälpa till. Kan vi inte hjälpa till så vet vi garanterat vem som kan det! 

Läs mer om fältsekreterare här.

Ungdomsmottagning

Du som ännu inte fyllt 25, oavsett kön och sexuell läggning/identitet är välkommen hit!

Till oss kan du komma om du behöver hjälp, stödsamtal, har funderingar kring kroppen, preventivmedel, tester, relationer, sexualitet, cellprov och mycket annat.  Inga frågor är för små eller för stora!  All personal har tystnadsplikt .

Läs mer om ungdomsmottagning här.

Familjebehandling

Familjebehandling är hjälp som kan beviljas av socialsekreterare efter utredning av barnets/ungdomens behov. Hjälpen riktar sig till såväl familjer med mindre bekymmer som till de familjer där det finns en omfattande oro och risk för negativ utveckling.

Familjebehandlare och familj kommer överens om hur man skall arbeta tillsammans för att nå önskad förändring. Är du intresserad av mer information kring olika typer av familjebehandling? Läs mer om familjebehandling här.

Kontaktperson

Kontaktperson är ett en extra vuxen som framför allt är tänkt att vara stöd mot ungdomar. Kontaktpersonen ska kunna hjälpa den unge att knyta kontakt med någon förening eller vara ett stöd  i att ta kontakt med andra instanser i samhället.

Kontaktfamilj

Vissa barn kan behöva kontakt med en familj utanför sin egna, oftast beroende på att deras förälder är ensam vuxen och har ett obefintligt eller mycket begränsat nätverk, en så kallad kontaktfamilj. En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till den egna familjen. Detta innebär oftast att barnet kommer till kontaktfamiljen en helg i månaden eller en eftermiddag i veckan. Mer information om kontaktfamilj finns här.

Placeringar utanför hemmet

Familjehem:

Läs mer om familjehem här

Institutionsplacering:

Det kan bli aktuellt för en ungdom att vistas på institution under en period i livet då det absolut inte fungerar att bo hemma längre. Det handlar då om att ungdomen behöver skyddas från att fortsätta vistas i mycket destruktiva miljöer där det förekommer missbruk eller kriminalitet. Föräldrarna klarar inte av situationen, inte ens med hjälp och stöd från socialtjänstens sida. Det görs alltid försök att tillsammans med ungdomen och föräldrarna att hitta lösningar så att det så att en placering inte skall vara nödvändig. Men om det inte går, utan placering är enda lösningen, så jobbar socialtjänsten aktivt för att ungdomen skall få komma tillbaka hem igen, bland annat erbjuds föräldrarna ett massivt stöd för att klara av situationen igen.

Stödkontakt med socialsekreterare

Efter att en utredning är avslutad så kan man komma överens med sin socialsekreterare om att fortsätta ha en viss kontakt för att ha någon att prata med. Den här sortens stöd följs upp och avslutas beroende på hur man kommit överens om och har alltså inga fasta tidsgränser.

Krissamtal för barn och ungdomar som har bevittnat våld

Trappan är individuella stödjande samtal med barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj. Här ges barnet/ungdomen möjlighet att prata om sina upplevelser av vad som hänt i familjen.

Ibland hamnar man i kniviga situationer och negativa mönster som förälder, man tycker att man prövat allt och fantasin och orken tryter. Då kan man vända sig till Guldvingens familjecentral där man kan få råd och stöd i att hitta nya vägar. Gäller för dig som har barn mellan 0-6 år. Har du barn äldre än 6 år så vänd dig till Källans Råd & Information, telefon 0510-771018, måndagar 08:00-09:00.

Här erbjuds

 • Föräldrasamtal
 • Föräldragrupp för er som fått fler barn

Kontakta föräldrarådgivare Mats Andersson  0510-77 08 83 för ytterligare information om gruppverksamheterna eller för att boka tid för samtal.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan