Länkar till stöd och hjälp

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Alla mår dåligt ibland i livet, man känner sig nedstämd och ingen känns kul längre. Man funderar på hur livet är och tycker kanske inte det fungerar så som man vill. Känner du att du inte mår bra och känner dig ledsen och nedstämd så finns nedan information om vart du kan vända dig. Tveka inte att ta kontakt, det finns alltid hjälp att få.

Trädgård med staket

Nedan har vi samlat de vanligaste orsakerna till att man som barn, ungdom eller föräldrar vill ha hjälp, råd och stöd. Genom att klicka på länkarna nedan kan du hitta mer information vad begreppet innebär och få mer information om just det du undrar över.

Här kan du läsa om olika känslor och typer av ohälsa och vart du ska och kan vända dig. Du kan också alltid vända dig till  receptionen på Social & Arbetsmarknad, telefon 0510 – 77 04 20, så kommer vi att hänvisa dig till rätt person.

Här nedan följer information om kontakter som du som förälder, barn/ungdom eller annan som har behov av information, källan från respektive informationsavsnitt är från Ungdomsmottagningen på nätet och/eller Vårdguiden.

ADHD

Adhd innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man ofta gör saker utan att tänka efter först. Man störs lätt om det händer mycket omkring en. En del med adhd är väldigt aktiva, andra känner sig trötta och har svårt att komma igång med saker. En del har svårt med sociala relationer. ADHD

Alkohol, droger och tobak

Användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Det går inte att säga vad som är lagom drickande och vad som är för mycket, och det skiljer sig från person till person. Men om man dricker på ett sätt som ger problem kan det kallas riskbruk, missbruk eller beroende. Det kan skada kroppen och vara farligt på andra sätt. Rådgivningscentrum och Barn och Unga

Anorexia

De som drabbas av anorexia känner ofta att de måste vara perfekta och prestera bra. Anorexia drabbas ofta flickor i tonåren. Vad orsaker ätstörningen är olika men det är viktigt att söka hjälp tidigt. Anorexi

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom liknar autism. Det är framför allt inom två områden som funktionshindret innebär svårigheter: socialt samspel och begränsade beteenden, aktiviteter och intressen. Asperger syndrom

Autism

Autism är en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, vars symptom visar sig före tre års ålder. Autism finns ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar som syn- och hörselskador, utvecklingsstörning och epilepsi. Autism

Barn som far illa/brister i omsorg och föräldraskap

Alla barn behöver omsorg från föräldrar och vuxna för att kunna klara sig, utveckla sig och lära sig av livet. Mat och kläder, hjälp med läxor och tröst att några delar som föräldrar måste ge sina barn. Men ibland behöver föräldrar hjälp med detta. Komet och föräldra/familjestöd och barnperspektivet

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som den också kallas, är en kronisk sjukdom som har ett periodiskt förlopp. Ofta växlar sjukdomsperioder med symtomfria perioder. Återkommande perioder med mani och depression, ofta i anslutning till varandra, är karaktäristiskt för bipolär sjukdom. I dessa perioder är grundstämningen förändrad: förhöjd vid mani eller sänkt vid depression. Bipolär sjukdom

Mobbning och kränkande särbehandling

Här kan du läsa mer om mobbning och kränkande särbehandling.

Bulimi

Bulimi kännetecknas av hetsätningar och därefter kompensationer så som kräkning, bantning, laxeringsmedel och träning. Om du har drabbats av bulimi försöker du gå ner i vikt, och är väldigt rädd för att gå upp i vikt – därför bantar du. Bulimi

Depression

Symtom på depression kan vara en övergående nedstämdhet men också något som utvecklas till en egentlig depression. Vid ett lindrigt tillstånd av egentlig depression är symtomen milda och övergående med viss eller tillfällig påverkan på funktionsförmågan.  Depression hos barn och tonåringar

Dyslexi - läs och skrivsvårigheter

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Det är många gånger ärftligt och svårigheterna med att förstå skriftspråket upptäcks ofta i en tidig ålder. Här finner du information om vad dyslexi är och vart du kan vända dig för hjälp och stöd. Information om dyslexi – läs och skrivsvårigheter

Ekonomiska problem

Här läser du mer om kommunens möjligheter att hjälpa dig med ekonomiska problem.

Fobier

Specifik fobi definieras som en starkt överdriven och irrationell rädsla för objekt eller situationer. Då den drabbade utsätts för det fruktade leder det i stort sett alltid till omedelbar rädsla, som kan gå över i en panikattack. Fobier

Funktionsnedsättning

Kommuninformation och verksamheter för funktionsnedsatta hittar du här.

Generaliserat ångestsyndrom GAD

Den som lider av GAD, för lider gör man, oroar sig så gott som dagligen och har svårt att kontrollera sin oro. ”Tänk om-tankarna” avlöser varandra på löpande band, vilket gör att kroppen ofta är på helspänn.  Generaliserat ångestsyndrom, GAD

Ilska och utbrott

Trots, ilska, och arg är ofta protester som vänder sig mot föräldrar och andra vuxna. Men ibland behöver barn lära sig att hålla inne sina reaktioner och aggressioner. Föräldrar kan behöva få råd och stöd i hur man kan bryta detta mönster. Föräldrautbildning Komet och familjestöd

Kriser i livet

Ofta är något som händer som gör att vi hamnar i kris, som sjukdom,dödsfall, dina föräldrar ska skilja sig, olycka, överfall, rån, ekonomiska problem eller så kommer känslan smygande. Då är det bra att prata med någon om hur man känner sig. Ungdomsmottagningen i Lidköping och Elevhälsan
Du kan också vända dig till Social & Arbetsmarknad för att få prata om din ekonomi, tel 0510- 77 04 20.

Kriminalitet

Det är ganska vanligt att ungdomar någon enstaka gång begår ett brott. Vanligast är stöld från exempelvis skolan eller affärer. De flesta ungdomar som begår brott gör det under en begränsad tid i åldern 13–17 år. Men även om många ungdomar begått något enstaka brott, är det bara en liten grupp som står för en stor del av brottsligheten. De allra flesta ungdomar som begått ett brott blir inte kriminella. Föräldrars omsorg är viktig för att barn och unga inte ska bli kriminella. Medling och Barn och Unga  och Polisen.

Ledsen och nedstämd

Man kan vara riktigt ledsen och förtvivlad utan att det för den skull handlar om en depression. Ledsen och nedstämd

Mobbning och kränkande särbehandling

Här kan du läsa mer om mobbning och kränkande särbehandling

Problem i skolan

Ibland krånglar det i skolan, man känner sig utanför, mobbad, särbehandlar eller orkar inte riktigt gå till skolan. Kanske är det svårt med att hinna med alla läxor, kompisar och lärare. Dyslexi, koncentrationssvårigheter och ingen hjälp med läxorna hemma har också betydelser för hur man känner sig i skolan. Elevhälsan och Ungdomsmottagningen i Lidköping

Psykisk hälsa

Om du har svårt att hantera din psykiska ohälsa eller är orolig för någon kan du kontakta skolkurator, skolpsykolog eller få mer information. Råd och information kring psykisk hälsa och Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Psykoser

Att drabbas av en psykos innebär att man tappar kontakt med verkligheten och går in i en egen, ofta skrämmande, värld. Psykossjukdomar debuterar ofta mellan sena tonåren och tidiga medelåldern. De är lika vanliga hos kvinnor som hos män och cirka en av hundra drabbas någon gång.  Psykoser

Självmordstankar

Känner du för att dö eller tänker du ibland på att begå självmord? Det är viktigt att ta sådana tankar på allvar och berätta om dem för andra. Självmord är något som de flesta har väldigt svårt att förstå och det finns massor av frågor kring det. Många känner till någon som tagit sitt liv eller försökt att göra det, en kompis kompis kompis, någon på sin skola, en släkting eller en nära vän. Fastän det händer så nära oss har många svårt att prata om det, just eftersom det är svårt att riktigt förstå vad som kan vara anledningen till att någon tar sitt liv. Självmordstankar

Självskadebeteende

Självdestruktivitet kan ta sig många uttryck, som att man inte tar hand om sig själv ordentligt, utsätter sig för risker eller för personer som i sin tur behandlar en illa, över missbruk och ätstörningar. Till den yttersta självskadehandlingen – att ta sitt eget liv. Någonstans där emellan hamnar det man oftast menar med självskadebeteenden, det vill säga att människor tillfogar sig själva fysiska skador. Självskadebeteende

Skilsmässa

När föräldrar beslutar sig för att skiljas kan många frågor väckas hos barn och hos vuxna. Hur det känns när ens föräldrar skiljer sig är olika. Du kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kanske du kan känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ditt fel för att du har varit jobbig eller så. Det är aldrig sant. Det är aldrig ett barns fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv. Om föräldrarna bråkar mycket under skilsmässan kan det kännas jobbigt, men det blir förhoppningsvis bättre med tiden. Oavsett om det är bråkigt eller inte, kan det vara svårt att acceptera att ens föräldrar inte längre ska bo ihop. Läs mer skilsmässa och separation, vårdnad och umgänge.

Sexuella övergrepp

Ungdomsmottagningen i Lidköping.
Vårdguiden eller ring 1177

Social fobi

Social fobi är en uttalad och varaktig rädsla för sociala situationer och möten i vilka man tror sig uppträda så att det blir förödmjukande eller pinsamt. Fruktan att göra bort sig så att det blir genant. Social fobi

Stress

Precis som vuxna kan barn och unga i alla åldrar uppleva stress i vardagen, men orsakerna kan vara annorlunda. Stress är den känsla som uppstår när man känner att man har mycket att göra och för lite tid att göra det på, eller när man har för höga krav och förväntningar på sig. Som att man inte får tiden att räcka till för allt som ska göras i skolan eller på jobbet, samtidigt som man till exempel ska hinna träna, träffa kompisar, var med familjen och hinna med olika fritidsaktiviteter. Olika personer kan uppleva samma situation eller händelse på olika sätt. Och man kan själv uppleva liknande händelser på olika vid olika tillfällen. Det beror till exempel på vad man har varit med om tidigare och hur man mår. UMO om stress och  1177 om stress hos barn och Elevhälsanoch Ungdomsmottagningen Sockerbruket.

Sorg och dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt, men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Har man mist någon man tycker om gör det ont. Det gäller alla oavsett hur gammal man är. Hur barn och unga uppfattar döden och vilka reaktioner de kan visa, skiljer sig en del från vuxna. Vanliga reaktioner på sorg hos barn och unga, är ledsna, rädsla och ängslighet, mardrömmar, svårt att släppa föräldrar ur sikte och vara nedstämd samt ont i kroppen. Bland det värsta som kan hända ett barn efter ett dödsfall i familjen är att det blir tyst. Tyst om vad som hänt, tyst om den som har dött, tyst om hur alla i familjen känner sig. Alla behöver, lite olika utifrån ålder, stöd och hjälp av vuxna. Barnperspektivet och Elevhälsan och Ungdomsmottagning

Tourettes

Symtomen på Tourettes syndrom visar sig vanligtvis kring sjuårsåldern, men kan debutera både tidigare och senare. Det brukar börja med tics i ansiktet såsom överdrivna blinkningar, ryckningar och grimaser som ofta flyttar sig till halsen, skuldrorna och överkroppen. Andra tidiga symtom brukar vara ryckningar i en arm eller ett ben.  Tourettes

Tvångssyndrom

Att tvätta sig om händerna innan maten, kontrollera att spisen är avstängd och räkna hur många steg det finns i en trappa är något som de flesta gör då och då. Men när man inte själv kan kontrollera sådana tankar och handlingar lider man av tvångssyndrom. Tvångssyndrom är på sätt och vis normala beteenden som man tappat kontrollen över. Personen som drabbas känner att hon eller han inte kan styra över tankarna och handlingarna utan ”tvingas” att utföra dem.  Tvångssyndrom

Utmattningssyndrom

Många reagerar på livssvårigheter genom att anstränga sig ännu hårdare, och en del undertrycker egna behov och känslor och knogar på, trots att tecknen på att orken tagit slut är ganska uppenbara. För en del är den yttre situationen så pass hotfull och orubblig, att ingen förändring känns möjlig trots övermänskliga ansträngningar.  Utmattningssyndrom och Ungdomsmottagningen i Lidköping

Våld och övergrepp

Barn och ungdomar ska känna trygga och växa upp att känna sig hotade. Ibland är det inte så, barn och ungdomar utsätts för våld och övergrepp från föräldrar, syskon, kompisar eller andra vuxna som finns i närheten. Alla vuxna som jobbar med barn och unga är skyldiga att hjälpa dig om du inte har det bra. Om du själv eller någon annan inte har det bra är det därför bra att prata med någon vuxen. Läs mer om Våld i nära relationer och Familjestöd och Elevhälsan

Ångest

Ångest är en naturlig reaktion i hotfulla situationer och har på så sätt en överlevandsfunktion. När det inte finns någon “verklig” fara och det inte finns något som “måste göras” kan de känslor som ångesten överväldigande och istället förlama och hindra aktivitet.  Ångest och Ångest, fobier och tvångstankar hos barn

Ätstörningar

Ätstörningar har flera kännetecken. Dessa kan ha att göra med exempelvis hetsätning, eller extrem bantning. Men inte minst kännetecknas ätstörningar av hur man tänker och känner i förhållande till mat, ätande och sin egen kropp. Man blir mycket upptagen av tankar kring mat, ätande och utseende. Ingenting känns viktigare än att gå ner i vikt, och man blir livrädd för att gå upp i vikt. För många blir ens självkänsla helt beroende av ens vikt och kroppsform.  Ätstörningar

Riskbruk och missbruk

Här hittar du mer information kring risk- och missbruk och hjälp inom kommunen.

Adhd innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man ofta gör saker utan att tänka efter först. Man störs lätt om det händer mycket omkring en. En del med adhd är väldigt aktiva, andra känner sig trötta och har svårt att komma igång med saker. En del har svårt med sociala relationer. ADHD

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen