Så här kan du hjälpa till i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här vi samlat information och länkar till organisationer, föreningar och samfund som hjälper nyanlända flyktingar som kommer till Lidköping.

Samhällskunskap och utbildningsstöd

Dessa organisationer arbetar med att på olika sätt förmedla grundläggande samhällskunskap till nyanlända. Informationen kan förmedlas utifrån behov hos de som söker upp verksamheten eller om läxhjälp. För mer information om hur du kan hjälpa till att hjälpa, vänd dig till respektive organisation.

Språkträning

Dessa organisationer arbetar på olika sätt med att hjälpa nyanlända att lära sig svenska. Kunskaperna och träningen kan förmedlas genom lektioner i svenska eller genom ett så kallat språkcafé. För mer information om hur du kan hjälpa till att hjälpa, vänd dig till respektive organisation.

Idrott och kultur

Dessa organisationer arbetar på olika sätt med att hjälpa nyanlända att känna sig välkomna i föreningslivet. För mer information om hur du kan hjälpa till att hjälpa, vänd dig till respektive förening.

Stöd och hjälp

Dessa organisationer arbetar på olika sätt med att hjälpa och stödja nyanlända. Hjälpen och stödet kan till exempel bestå av samtalsstöd, stöd kring asylprocessen eller att samla in och distribuerar kläder, mat, möbler, hygienartiklar utifrån de behov som finns. För mer information om hur du kan hjälpa till att hjälpa, vänd dig till respektive organisation.