Anhörigstöd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Som anhörig kan du få stöd av oss för att ta hand om den som står dig nära. Vi hjälper dig som är närstående till någon som har en funktionsnedsättning.

rb180224

Anhörigstödet ges inte bara till dig som förälder eller make, maka eller sambo. Det kan också vara hjälp mellan syskon, grannar och goda vänner. Du kan söka stödet även om den du vårdar eller stödjer redan har hjälp från kommun, landsting, skola eller Försäkringskassan.

Erbjudande till föräldrar med barn med funktionsnedsättning

Anhörigstödet erbjuder fem tillfällen med taktil massage, samt fem besök på badhuset under år 2018, helt kostnadsfritt. Erbjudande riktar sig i år till föräldrar med funktionsnedsatta barn.

Vilket stöd kan jag få?

För att få veta mer om anhörigstöd, vänd dig till vår anhörigsamordnare Kathe Åhs.
Telefon:
0510-77 17 30