Boende för dig med psykisk funktionsnedsättning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vårt stödboende är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Här får du stöd i vardagen och möjlighet att umgås med andra som bor hos oss. Vi ser till dina unika behov och stödjer dig att utvecklas och pröva på nya saker.

Vår vision

Vår vision i Lidköping är att vara en välkomnande och hållbar kommun. På vårt stödboende tror vi att relationen mellan dig som bor hos oss och vår personal är viktig. Vi strävar efter en relation som bygger på ömsesidig respekt och förtroende. Vår målsättning är att du ska känna att du själv bestämmer i din vardag. Hos oss får du ett eget hem där vi tar hänsyn till dina önskemål och behov.

Om stödboendet

Vi erbjuder dig:

 • stöd i praktiska vardagssituationer
 • stöd i samspelet med vänner, arbetskamrater och anhöriga
 • stöd vid personliga frågor och funderingar eller i svåra situationer
 • stöd att skapa ett eget hem
 • stöd till fritidsaktiviteter utifrån dina intressen
 • stöd med kontakter ute i samhället.

Vår värdegrund

Stödet som vi ger utgår från LSS (Lagen om särskilt stöd och service). Vi tror att:

 • alla människor har inneboende resurser och kapacitet att utvecklas i livet
 • vår personal ska vara lyhörda och försöka höra det som inte alltid blir sagt
 • du som bor hos oss vill få nya erfarenheter och självinsikt för att växa.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar ständigt för att skapa goda relationer till anhöriga, gode män, kontaktpersoner och andra närstående. Vi samarbetar också med daglig verksamhet. Vi ser till dig som individ och ger dig personlig omvårdnad. Tillsammans med dig sätter vi upp mål så att du kan utvecklas och pröva på nya saker. Du tar eget ansvar och får samtidigt hjälp av oss. Du erbjuds en egen kontaktman i vår personalgrupp. Din kontaktman ser till att du får det stöd du behöver. Vi arrangerar också brukarråd som ett sätt att öka medbestämmandet för dig som bor hos oss.

Vi som arbetar här

Lillängen

Hos oss är vi nio personer med olika erfarenheter och utbildning inom vård och omsorg. Två av oss har högskoleutbildning inom pedagogik. Personalgruppen får handledning och deltar kontinuerligt i fortbildning.

Telefon: 0510-77 04 04

Kållandsgatan

Hos oss är vi sex boendestödjare med gymnasial utbildning inom omvårdnad. Personalgruppen får pedagogisk handledning och deltar kontinuerligt i fortbildning. Nattetid får vi hjälp av kommunens nattlag.

Telefon: 0510-77 09 02

Vallgatan

Hos oss är vi sju boendestödjare med gymnasial utbildning inom omvårdnad. Personalgruppen får pedagogisk handledning och deltar kontinuerligt i fortbildning. Nattetid får vi hjälp av kommunens nattlag.

Telefon: 0510-77 14 63

Vi erbjuder dig:

 • stöd i praktiska vardagssituationer
 • stöd i samspelet med vänner, arbetskamrater och anhöriga
 • stöd vid personliga frågor och funderingar eller i svåra situationer
 • stöd att skapa ett eget hem
 • stöd till fritidsaktiviteter utifrån dina intressen
 • stöd med kontakter ute i samhället.

Vår värdegrund

Stödet som vi ger utgår från LSS (Lagen om särskilt stöd och service). Vi tror att:

 • alla människor har inneboende resurser och kapacitet att utvecklas i livet
 • vår personal ska vara lyhörda och försöka höra det som inte alltid blir sagt
 • du som bor hos oss vill få nya erfarenheter och självinsikt för att växa.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar ständigt för att skapa goda relationer till anhöriga, gode män, kontaktpersoner och andra närstående. Vi samarbetar också med daglig verksamhet. Vi ser till dig som individ och ger dig personlig omvårdnad. Tillsammans med dig sätter vi upp mål så att du kan utvecklas och pröva på nya saker. Du tar eget ansvar och får samtidigt hjälp av oss. Du erbjuds en egen kontaktman i vår personalgrupp. Din kontaktman ser till att du får det stöd du behöver. Vi arrangerar också brukarråd som ett sätt att öka medbestämmandet för dig som bor hos oss.