Kontaktpersoner sökes – bli någons kompis!

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vi behöver fler kontaktpersoner till ungdomar och vuxna i varierande åldrar med olika funktionsnedsättningar – fysiska, psykiska och/eller intellektuella.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Som kontaktperson är du en medmänniska och kompis till någon som behöver socialt stöd. Du bidrar så att en person med en funktionsnedsättning ges möjlighet att leva som andra. Du kan exempelvis delta vid olika fritidsaktiviteter, följa med på en fika, gå på bio eller ta en promenad.

Du jobbar med ungdomar upp till 21 år och/eller med vuxna personer över 21 år. Innan du påbörjar ditt uppdrag måste du lämna ett utdrag från belastningsregistret. Du förväntas inte ge professionellt stöd. Du är istället någon som den enskilde kan prata med och som ger ett stöd i vardagen.

Får jag någon ersättning?

Att vara kontaktperson är ett uppdrag som bygger på frivillighet. Du ersätts med ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är skattepliktigt och kan variera beroende på uppdragets omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka de utlägg som du har i samband med ditt uppdrag.

Hur får jag mer information?

Om du vill veta mer om hur det är att vara kontaktperson är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 0510-77 11 55 eller mail stina.hahnert@lidkoping.se

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan