Ansökan och beslut

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Du som har en funktionsnedsättning, eller har ett barn med en funktionsnedsättning, kan få stöd av oss. Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatser enligt LSS ges till:

  • Personer med utvecklingsstörning
  • Personer med autismspektrumstörningar
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer som kommer att ha omfattande funktionsnedsättningar under längre tid. Det kan vara rörelsehinder, psykisk sjukdom eller andra svårigheter.

Så gör du för att ansöka om insatser

Du kontaktar oss

Det finns flera sätt att kontakta oss. Du kan ringa till oss på telefonnummer 0510-77 11 55, så hjälper vi dig att få kontakt med en LSS-handläggare. Du kan också själv kontakta den handläggare som ansvarar för ditt område. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt, finns ansökningsblankett att ladda ner nedan.

Ansökan om insatser enligt LSS

Ansökan om insatser enligt SoL

Vi kontaktar dig och gör en utredning av dina behov

Vi tar kontakt med dig för att utreda ditt behov av insatser enligt LSS. Du får träffa en LSS-handläggare som utreder ditt behov av de insatser du önskar. Handläggaren ser om du tillhör personkretsen och om behovet av stöd inte redan är tillgodosett. Utifrån det som framkommit i utredningen fattar handläggaren ett beslut.

Våra handläggare samlar också in information från andra omkring dig. Självfallet måste handläggaren ha ditt samtycke för att få be om dessa uppgifter.

Vi fattar ett beslut

Handläggaren beslutar om du har rätt till den insats du ansökt om. Ett ärende ska handläggas så snart som möjligt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Du får beslutet hemskickat till dig. Du kan när som helst göra en ny ansökan om du vill ändra något i den hjälp du får.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du gör får du via din handläggare. Om du tycker att det verkar krångligt och svårt hjälper vi dig gärna.

Kontakta LSS-handläggare

Våra LSS-handläggare behandlar ärenden enligt LSS-lagen. Du når handläggarna på telefon, måndag-fredag, telefontid klockan 08:00-09:00.

Handläggare för vuxna
Lisa Fjällström
Telefon: 0510-77 12 28
Handlägger ärenden gällande vuxna med funktionsnedsättning, inriktning mot LSS.

Camilla Norin
Telefon: 0510-77 16 10
Handlägger ärenden gällande vuxna med funktionsnedsättning, inriktning mot boendestöd och LSS.

Helena Polzer
Telefon: 0510-77 11 56
Handlägger ärenden gällande vuxna med funktionsnedsättning, inriktning mot psykiatrin.

Handläggare för barn och personlig assistans
Lena Johansson
Telefon: 0510-77 12 91
Handlägger ärenden för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, födda dag 16-31.

Kristina Andersson
Telefon: 0510-77 11 70
Handlägger ärenden för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, födda dag 1-15.

 

Vad kan jag få hjälp med?

Här kan du läsa om några av de insatser du kan ansöka om.

Du kontaktar oss

Det finns flera sätt att kontakta oss. Du kan ringa till oss på telefonnummer 0510-77 11 55, så hjälper vi dig att få kontakt med en LSS-handläggare. Du kan också själv kontakta den handläggare som ansvarar för ditt område. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt, finns ansökningsblankett att ladda ner nedan.

Ansökan om insatser enligt LSS

Ansökan om insatser enligt SoL

Vi kontaktar dig och gör en utredning av dina behov

Vi tar kontakt med dig för att utreda ditt behov av insatser enligt LSS. Du får träffa en LSS-handläggare som utreder ditt behov av de insatser du önskar. Handläggaren ser om du tillhör personkretsen och om behovet av stöd inte redan är tillgodosett. Utifrån det som framkommit i utredningen fattar handläggaren ett beslut.

Våra handläggare samlar också in information från andra omkring dig. Självfallet måste handläggaren ha ditt samtycke för att få be om dessa uppgifter.

Vi fattar ett beslut

Handläggaren beslutar om du har rätt till den insats du ansökt om. Ett ärende ska handläggas så snart som möjligt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Du får beslutet hemskickat till dig. Du kan när som helst göra en ny ansökan om du vill ändra något i den hjälp du får.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du gör får du via din handläggare. Om du tycker att det verkar krångligt och svårt hjälper vi dig gärna.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta