Personlig assistans

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Inom personlig assistans tas beslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Lagen om Assistansersättning, SFB.

För att ha rätt till personlig assistans ska du ha varaktiga och omfattande behov. Om du inte har rätt till personlig assistans kan du ha rätt till andra insatser.

Läs mer om övriga insatser för dig med en funktionsnedsättning. 

Vilket stöd kan jag få?

Det stöd du får beror på dina behov och önskemål. Du kan få stöd av en eller flera assistenter. Du väljer själv dina assistenter i samråd med oss. Du kan få administrativt stöd med redovisning av assistansen till Försäkringskassan. Läs mer om assistansersättning, och hur du gör för att ansöka om detta, på Försäkringskassans webbplats.

Vårt mål och arbetssätt

Inom personlig assistans arbetar vi utifrån ledorden ömsesidighet, tillit, respekt och kontinuitet. Vi erbjuder assistans som ska stödja dig till ett aktivt och självständigt liv. Du får möjlighet att delta i aktiviteter utifrån din situation och förmåga. Tillsammans med dig skapar vi en genomförandeplan där vi skriver ner dina personliga mål.

Hur vi når våra mål

  • Du som brukare är delaktig i valet av assistenter
  • Våra assistenter har god utbildningsnivå och anställningstrygghet
  • Vi erbjuder våra assistenter kontinuerlig handledning och vidareutbildning
  • Nära samarbete med distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut
  • Vi har en egen rekryteringsenhet
  • Det finns ett resursteam som ersätter stor del av korttidsfrånvaro
  • Det finns även en lyftgrupp som åtgärdar trygghetslarm, och ger stöd när man behöver vara två assistenter.

Vårt arbetssätt

Vår personliga assistans kännetecknas av valfrihet och självbestämmande. Vi har ett flexibelt arbetssätt där vi anpassar oss till dig som brukare och dina behov. Vi som är personliga assistenter har olika kompetenser och bakgrund. Vi har utbildningar inom både omvårdnad och barn- och fritidsområdet. Flertalet av oss har bred erfarenhet av arbete inom personlig assistans.

Det stöd du får beror på dina behov och önskemål. Du kan få stöd av en eller flera assistenter. Du väljer själv dina assistenter i samråd med oss. Du kan få administrativt stöd med redovisning av assistansen till Försäkringskassan. Läs mer om assistansersättning, och hur du gör för att ansöka om detta, på Försäkringskassans webbplats.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan