Personligt Ombud i Lidköping, Skara och Götene kommun

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Personligt ombud (PO) är ett frivilligt, kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med långvariga och omfattande psykiska funktionsnedsättningar.

Vem kan få stöd och hjälp av PO?

Den psykiska funktionsnedsättningens grad och omfattning avgör om en person ska få personligt ombud, inte diagnosen. Stöd och hjälp av personligt ombud erbjuds personer med:

 • psykisk funktionsnedsättning och sociala svårigheter
 • psykisk funktionsnedsättning, där personen inte kan tillvarata sina rättigheter när det gäller vård, stöd och service.
 • psykisk funktionsnedsättning och svårigheter med myndighetskontakter.

Hur ser arbetsmetoden ut?

När behov av personligt ombud konstaterats inleds en förtroendefull kontakt i den miljö som individen själv önskar. Vi utgår från klientens önskemål och behov, och vår enda uppdragsgivare är klienten själv. Det är vår uppgift att:

 • tillsammans med individen identifiera behovet av vård, stöd och service
 • samordna olika stödinsatser
 • bistå i kontakt med myndigheter
 • se till att klienten får sina lagliga rättigheter tillgodosedda.

Vilka attityder och förhållningssätt gäller?

Klienten bestämmer själv. Ombudet finns där som ett stöd till funktionsnedsatta med resurser för att nå egna mål. Viktiga förhållningssätt för våra personliga ombud är:

 • Personkontinuitet  samma ombud över tid
 • Långsiktighet och tålamod en grund för att nå resultat i arbetet
 • Nära relation  vi lär känna klienten och skapar en förtroendefull relation innan mål formuleras och förändring påbörjas.
 • Vi arbetar i klientens naturliga miljöer, bland annat genom hembesök
 • Vi arbetar flexibelt i nuet  klientens unika behov, aktuella funktionsnivå och hälsotillstånd är vår utgångspunkt.

Kontakta oss

Du når oss måndag till fredag kl. 817.

Personliga ombud

Ywonne Brunkow
Mobil: 0733-915 917
E-post: ywonne.brunkow@lidkoping.se

Per-Ola Persson
Mobil: 0733-915 918
E-post: per-ola.persson@lidkoping.se

Martina Karlsson
Mobil: 0733-915 919
E-post: martina.karlsson@lidkoping.se

Lokaler

Lidköping: Fabriksgatan 4
Skara: Skaraborgsgatan 35
Götene: Centrumhuset

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta