Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Esplanaden 84
531 53 Lidköping

Det finns flera olika LSS-insatser som stöd till barn och unga med funktionsnedsättning.

LSS-insatser som man kan ansöka om:

  • Ledsagarservice – individuellt stöd eller vid önskemål om gruppaktiviteter
  • Avlösarservice i hemmet – individuella insatser som utgår från personens unika behov
  • Korttidsvistelse utanför hemmet – avlastning till föräldrar och barn som behöver tid för återhämtning
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år – fritidsverksamhet i samma lokaler som korttidsvistelsen
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn – kan vara permanent eller ske periodvis.

Korttidshemmet Grodden

Grodden är ett korttidsboende enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service), där verksamheten riktar sig till barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Grodden erbjuder miljöombyte och rekreation för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och avlastning för deras föräldrar. Tiden på korttidsboendet styrs utifrån hur beslutet från LSS-handläggare ser ut samt från de individuella behov och önskemål som finns hos varje familj. Verksamheten är öppen dygnet runt och året om. Groddens korttidshem är en enplansvilla med enskilda rum, gemensamhetsutrymmen och matplats. Lokalerna är funktionshinderanpassade och lättframkomliga med rymliga och öppna utrymmen.

Korttidshemmet Grodden, telefon 0510-77 10 28
Enhetschef, telefon 0510-77 10 29

Dina synpunkter är viktiga

Inom Social Välfärd arbetar vi ständigt med att förbättra vår verksamhet. Dina synpunkter, både positiva och negativa, är en viktig del i det arbetet. Du kan lämna dina synpunkter muntligt eller skriftligt till enhetschef eller till Social Välfärdskontoret. Det går även bra att lämna dina synpunkter här på webben via vår e-tjänst ”Synpunkter och felanmälan”.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta