Vår värdegrund

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

På Social Välfärd är vi måna om vår värdegrund. Vårt synsätt genomsyrar alla verksamheter. Värdegrunden kan liknas vid det ankare som ser till att innehållet i verksamheten består – även när det stormar.

Vård- och omsorgsnämnden har antagit en gemensam värdegrund för allt arbete inom Social Välfärd. Vår utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi har ett helhetsperspektiv i vårt arbete och sätter människan i centrum. Vi tror på den enskildes förmåga att ta eget ansvar för sin livssituation. Varje människas rätt att få ta detta ansvar inskränks bara av hänsynen till andras rätt och skydd.

Vår värdegrund finns till för dig

 • Du ska känna dig trygg och nöjd med det stöd vi ger
 • Du ska ha ett avgörande inflytande över det stöd du får
 • Du ska få en god vård och omsorg oberoende av var du bor
 • Du ska känna att det stöd och den vård du får tar hänsyn till hela din livssituation
 • Du ska ha tillgång till god information
 • Du ska få veta vart du vänder dig om du inte är nöjd med det stöd du får
 • Alla som är anhöriga ska känna att de får det stöd de behöver.

Vi tror på inflytande och självbestämmande

 • Varje individ vill leva ett aktivt och oberoende liv
 • Personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga möts med respekt och vär­dig­het
 • Personer med funktionsnedsättning och anhörigas livserfarenhet ses som en tillgång
 • Personer med funktionsnedsättning och anhörigas situation är vår utgångspunkt
 • Anhörigas kunskaper om den enskilde ses som en tillgång och uppskattas
 • Informationen anpassas efter behov och förutsättningar att ta del av den.