Nätverkslaget

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Nätverkslaget

Sockerbruket - Plan 2

Nätverkslaget erbjuder en service till dig som behöver hjälp att samordna dina stödinsatser. Du kanske har omfattande kontakter med olika yrkeshjälpare, exempelvis socialsekreterare, kurator, läkare och med ett flertal myndigheter? Vänd dig till oss så kan vi hjälpa dig att samordna dessa kontakter och minska antalet möten du behöver gå på. Vårt uppdrag är att upprätta och genomföra SIP-möten (samordnad individuell plan) alternativt nätverksmöten och vårt fokus är dig som kund.

Nätverkslaget

Vi som nätverksledare arbetar med ett neutralt förhållningssätt för att skapa lösningar som håller för dig nu och i framtiden.

Kontakta oss via kommunens kontaktcenter eller direkt på nummer: 0510-77 14 59, 0510- 77 18 83.

Du kan också skicka ett e-post på: natverkslaget@lidkoping.se.

Välkommen!