God man för ensamkommande barn

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Barn under 18 år som kommer ensamma till Sverige utan uppehållstillstånd behöver någon som företräder dem och ser till att de får en trygg tillvaro. Därför måste alla ensamkommande barn ha en god man som kan företräda dem.

ensamkommande-1024x742

Vem kan bli god man?

Lagen säger att till god man kan den som är rättrådig, erfaren och övrigt lämplig förordnas. Överförmyndaren kontrollerar alltid att den gode mannen inte förekommer i belastningsregistret eller är aktuell hos Kronofogden. Vi kontrollerar även mot socialtjänstens register. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man.

Vad innebär det att vara god man?

Som god man har du rätt att bestämma i alla frågor som rör det ensamkommande barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Rent praktiskt kan det handla om att du ska stödja barnet i asylprocessen, se till så att barnet får en fungerande skolgång, företräda det vid hälso- och sjukvård och förvalta barnets tillgångar.

Som god man har du inte någon försörjningsplikt eller ansvar för den dagliga omvårdnaden av barnet.

Detta ingår i ditt uppdrag som god man för ett ensamkommande barn:

 • Ansöka om uppehållstillstånd för barnet (om det inte görs av barnets offentliga biträde).
 • Hjälpa till i kontakter med olika myndigheter och göra de ansökningar som behövs.
 • Meddela socialtjänsten om barnet vistas i en skadlig miljö.
 • Hjälpa till i kontakter med rättsväsendet, till exempel om barnet blivit utsatt för brott eller själv har begått ett brott.
 • Planera barnets utbildning.
 • Hjälpa barnet i kontakter med hälso- och sjukvården.
 • Besluta om var barnet ska bo.
 • Förvalta barnets egendom.
 • Arbeta för att barnet kan återförenas med sina vårdnadshavare.

Som god man bör du ha goda kunskaper om:

 • vardagsekonomi och hur samhället fungerar.
 • barn i utsatta situationer och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
 • Migrationsverkets handläggningsförfarande och asylprocessen i övrigt.

Om du vill veta mer om vad det innebär att vara god man för ensamkommande kan du läsa mer hos Migrationsverket, titta på en webbutbildning eller prata med någon av våra handläggare.

När och hur upphör ett godmanskap?

Ett godmanskap kan upphöra av flera orsaker:

 • När barnet fyller 18 år upphör uppdraget som god man automatiskt. Om barnet räknas upp i ålder till över 18 år av Migrationsverket fortsätter godmanskapet till överklagningsprocessen är klar.
 • Ditt uppdrag som god man upphör om barnets föräldrar eller någon som har trätt i deras ställe kommer till Sverige. Det förutsätter att vårdnadshavaren inte är förhindrad att ta hand om barnet på grund av till exempel sjukdom. Om det finns tveksamheter kring vårdnaden måste det utredas innan förordnandet för den gode mannen upphör.
 • Om barnet lämnar Sverige permanent upphör uppdraget som god man. Ett barn som lämnar sitt boende kan ibland betraktas som avviken. Men uppdraget fortsätter om barnet håller sig undan verkställigheten av ett avvisningsbeslut och troligen finns kvar i Sverige.
 • En särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Uppdraget som god man för ett ensamkommande barn upphör om det istället utses en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. I så fall ska du avrapportera ärendet till den nya vårdnadshavaren.
 • Du har som god man rätt att bli befriad från ditt uppdrag på egen begäran. Du måste dock fortsätta till dess att en ny god man har tagit över uppdraget.
 • Om du som är god man missköter ditt uppdrag kan överförmyndaren säga upp det.

Lagen säger att till god man kan den som är rättrådig, erfaren och övrigt lämplig förordnas. Överförmyndaren kontrollerar alltid att den gode mannen inte förekommer i belastningsregistret eller är aktuell hos Kronofogden. Vi kontrollerar även mot socialtjänstens register. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man.